Dyżury Nauczycieli

 

Dyżury nauczycielskie w tym roku szkolnym odbywać się będą raz w miesiącu od 17.00 do 18.00

w następujące dni:

  20 września

  27 października

  17 listopada

  8 grudnia

  23 lutego

  2 marca

  6 kwietnia

  18 maja

 

Miejsce spotkania: stołówka szkolna.