Historia

 

Po II wojnie światowej chojnickim szkołom podstawowym dokuczała ciasnota.  A lata sześćdziesiąte to czas dorastania powojennego wyżu demograficznego. Lekcje kończyły się bardzo późno.  Zaczęto mówić o potrzebie powstania kolejnej placówki. Naciski chojnickich władz na decydentów z Bydgoszczy – siedziby województwa nie skutkowały. Dopiero w 1975 ustalono, że nowa szkoła będzie zlokalizowana na Osiedlu Bytowskim         i wykopano fundamenty pod nowy gmach szkolny. Szkoła otrzymała numer 7 i nazwę: Zbiorcza Szkoła Gminna. Miały do niej uczęszczać dzieci mieszkające na terenie miasta, lecz podlegała ona władzom wiejskiej Gminy Chojnice jako  tzw.„ placówka wiodąca” oraz siedziba administracji gminnej oświaty.

 

 

Budynek Zbiorczej Szkoły Gminnej, której pierwszym dyrektorem został pan Józef Pokrzywnicki, oddano do użytku 11 listopada 1976 roku, ale zaczęła ona tętnić życiem dopiero z chwilą pojawienia się w jej murach uczniów. Pierwszy dzwonek dla tysiąca dzieciaków z 31 oddziałów klasowych i 38 nauczycieli zabrzmiał 1 września 1977 roku. Lekcje już trwały, a szkoła nadal była placem budowy. Wykańczano pomieszczenia sali gimnastycznej. W kolejnych dwóch latach zagospodarowywano teren wokół szkoły: plac rekreacyjny, miasteczko ruchu drogowego, dwa szkolne boiska, ogródek biologiczny i geograficzny.

 

Do roku 1988 „siódemka” była największą szkołą w Chojnicach. Dumą szkoły było też jej nowoczesne wyposażenie. I jest ono dumą szkoły do dziś. Szkoła dzięki staraniom dyrektorów, szczególnie w ostatnich latach, dzięki poprzedniej pani dyrektor Wiesławie Gerke oraz aktualnie kierującej „siódemką” pani dyrektor Aleksandrze Mroczkowskiej wykorzystuje najnowsze osiągnięcia techniki w procesie informatyzacji , wykorzystania sprzętu audiowizualnego w procesie dydaktycznym, dba o wszechstronny rozwój młodego człowieka: duchowy, intelektualny, zdrowotny i formę fizyczną.

 

W dziesiątą rocznicę powstania placówki, 11 grudnia 1987 roku odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru i nadania szkole imienia. Na jej patrona, drogą plebiscytu, wybrano Jana Karnowskiego, twórcę liryki kaszubskiej, wybitnego działacza regionalnego, animatora życia kulturalnego na ziemi chojnickiej, człowieka zasłużonego i „godnego naśladowania, a jednocześnie bliskiego przez związek z Chojnicami i regionem”.

 

Dla upamiętnienia tego wydarzenia przez wiele lat 11 grudnia szkoła obchodziła swoje święto. Odbywały się akademie, konkursy, wystawy i aukcje prac uczniowskich oraz ślubowanie klas pierwszych.     Związek szkoły z ziemią kaszubską i pomorską podkreśla nie tylko osoba patrona. Przez wiele lat ,,siódemka” realizowała profil regionalno-turystyczny, a mottem poczynań zmierzających do określenia własnego miejsca w małej i wielkiej ojczyźnie były słowa: ,,Na Kaszuby trzeba się wybrać, trzeba je chłonąć nie tylko umysłem i wzrokiem, ale całym sercem”. Dziś kierunek pracy szkoły wyznacza „Misja, dokument, który otwiera motto autorstwa Jana Karnowskiego: ,,Wychowanie młodego Pomorzanina powinno zataczać trzy kręgi: poznanie rzeczy własnych pomorskich, ogólnopolskich i ogólnoludzkich.”

 

Od kilku lat ślubowanie „pierwszaków” ma miejsce w październiku, a przybliżeniu uczniom sylwetki patrona, kultury kaszubskiej oraz regionu służy majowy „Tydzień z Janem Karnowskim”.  W tych dniach w szkole rozbrzmiewa „rodno mowa”, zakwitają kwiaty kaszubskiego haftu, mali artyści malarze odkrywają „Piękno Kaszubskiej Ziemi”.

 

Lata osiemdziesiąte i początek dziewięćdziesiątych to prawdziwa fala zmian organizacyjnych w polskiej oświacie, które miały odbicie również w naszej szkole. Z dniem 1 września Zbiorcza Szkoła Gminna stała się samodzielną Szkołą Podstawową nr 7 im. Jana Karnowskiego, a od 1 stycznia następnego roku organem prowadzącym jest Urząd Miejski w Chojnicach. W 1994 ogłoszono pierwszy konkurs na stanowisko dyrektora, którym została pani Regina Braun, następczyni wieloletniego kierownika „siódemki” – pani dyrektor Urszuli Dończyk.

 

Szkoła Podstawowa nr 7 była i jest placówką przyjazną dla uczniów i nauczycieli, o czym świadczy powrót wielu jej absolwentów po latach nauki w szkołach wyższego szczebla, ale już w roli pedagogów.

 

Po reformie szkolnictwa w 1999 roku został utworzony Zespół Szkół nr 7 w Chojnicach, w którego skład wchodzą do dziś: Szkoła Podstawowa nr 7 i Gimnazjum nr 3. Obie szkoły pracują pod kierownictwem pani dyr. Aleksandry Mroczkowskiej. Celem naszego gimnazjum „ jest wyposażenie ucznia w wiadomości i umiejętności, które ułatwią mu dalszą naukę i odnalezienie się w stale zmieniającym się świecie”. Taki kierunek wyznacza „Misja”, poprzedzona mottem autorstwa ks. Jana Twardowskiego – „[…] jeśli nie wiesz dokąd iść – sama cię droga poprowadzi.”
Gdy chcemy naprawdę coś ważnego odnaleźć, coś szlachetnego, coś dobrego, z myślą nie o sobie, ale o innych – to wówczas odnajdziemy drogę.”

 

Ks. Jan Twardowski został patronem Gimnazjum nr 3 już w maju 2009 roku z chwilą podliczenia głosów oddanych w tajnych wyborach, w których uczestniczyła cała społeczność szkolna. Formalne i uroczyste nadanie szkole imienia i wręczenie przedstawicielom uczniów sztandaru zainaugurowało rok szkolny 2010/2011. Święto było podwójne, ponieważ jednocześnie uroczyście otwarto nowo wybudowaną pełnowymiarową salę gimnastyczną, fantastycznie wyposażoną,  z galerią dla publiczności.

 

W jednej z małych salek przystań znalazły oddziały „zerowe”, które we wrześniu 2011 roku po wielu latach znowu wróciły do „siódemki”.

 

W październiku 2011 otwarto dla naszych uczniów kolejny piękny obiekt sportowy – „Orlik”.

 

Nasze gimnazjum od pierwszych dni tętni życiem. Duch patrona czuwa nie tylko nad tym, by to jego dyskretne wskazówki pozostawione w wierszach, kazaniach i rozważaniach kształtowały charaktery i  małe życiowe wybory naszych uczniów. Głos patrona słychać i z okazji „Tygodnia z Janem Twardowskim”, i z okazji Bożego Narodzenia, i z okazji Walentynek. Śpiewem, piękną recytacją, fotografią i ilustracją potwierdzamy trafność wyboru patrona.

 

Odbywa się  u nas wiele konkursów międzyszkolnych z kilkuletnią tradycją: „ Z poprawną polszczyzną za pan brat”, „Powiatowy Konkurs Literacki”, Powiatowy Konkurs „Świadomy Konsument Europy”, Powiatowy Konkurs Plastyczny „Karykatura Polityka”. Każdy znajdzie dla siebie pole do działania, jeśli tylko zechce.

 

Czterdziestoletnia historia szkoły to nie tylko rozwój bazy szkoły, to również osiągnięcia bardzo wielu zdolnych i pracowitych uczniów i oraz naszych absolwentów. Godny odnotowania jest zwycięstwo naszej drużyny w swojej kategorii wiekowej w Finale Ogólnopolskim konkursu „Odyseja Umysłu” i prawo do reprezentowania Polski na Finałach Światowych, które miały miejsce w dniach 27-30 maja 2011r. w University of Marylad w Stanach Zjednoczonych.