Promocja Zdrowia

 

Plan działań prozdrowotnych w roku szkolnym 2015/2016

w Zespole Szkół nr 7 w Chojnicach

Miesiąc Zadania do realizacji Odpowiedzialni
 

Cały rok

– kontynuacja Europejskiego Programu „ Owoce i warzywa w szkole”

w kl. I-III

– kontynuacja akcji „ Szklanka mleka”

– aktywny udział w turniejach, rozgrywkach sportowych organizowanych prze szkoły i inne instytucje

 

intendentka i wychowawcy

 

 

 

n-le wychowania fizycznego, wychowawcy

 

Wrzesień/październik

Tydzień profilaktyki szkoły

 

– zdrowe przekąski -Kawiarenka „Pod marchewką”,

– „ Owocowe dni w szkole”( dzielenie się owocami przyniesionymi ze swoich

ogrodów),

– wspólne przygotowanie i spożywanie sałatek i surówek przez uczniów klas II,

–   przeprowadzenie lekcji  „ Zdrowy styl życia” w kl. IV,

– propagowanie aktywnego wypoczynku w rodzinie – V turniej międzyklasowy z rodzicami „ Rodzinne potyczki,

– pogadanki na temat higienicznego trybu życia przez pielęgniarkę szkolną,

-rozgrywki sportowe klas II,

-wycieczki przyrodnicze

zespół do spraw edukacji prozdrowotnej i ekologicznej i profilaktyki w szkole

 

nauczyciele kl. II

 

 

n-le przyrody

 

n-le wych. fiz.

 

 

 

pielęgniarka i wychowawcy

 

n-le wych. fiz.

wychowawcy, M.Synak

listopad

 

 

 

 

 

 

 

– kontynuacja zasady „ Zdrowy dzień w tygodniu”,

– pogadanka z prezentacją multimedialną na temat zdrowego odżywiania się dzieci dla klas I-III,

-„Śniadanie daje moc”- wspólne śniadanie

 

Wychowawcy klas I-III

 

Lekarz i Bożena Jażdżewska

 

Wychowawcy klas O-III

 

grudzień

 

– informowanie rodziców podczas zebrań o podejmowanych działaniach prozdrowotnych,

– „ Zdrowy stół wigilijny” – wigilijne spotkania klasowe

 

wychowawcy

 

 

wychowawcy

 

styczeń-luty

 

– opracowanie zestawów ćwiczeń zapobiegających nadwadze oraz kształtujących sylwetkę,

– bezpieczne zabawy na śniegu i lodzie,

– prezentacja działań prozdrowotnych podczas „ Drzwi otwartych”

 

 

n-le wych. fiz.,

 

 

wychowawcy

 

marzec

– konkurs wiedzy „Jak dbam o zęby?” dla klas III,

– konkurs plastyczny „ Żyję zdrowo” dla klas II-IV,

– Nie bądź obojętny, naucz się pierwszej pomocy – zajęcia warsztatowe

 

B. Jażdżewska, D. Król

 

Wychowawcy, nauczyciele,

 

E. Gładka,

 

kwiecień

 

–   konkurs na plakat promujący właściwe nawyki żywieniowe dla klas V

 

Nauczyciele przyrody

 

maj

-Tydzień promocji zdrowia na wszystkich lekcjach,( np. rozwiązywanie zadań z żywnością i kaloriami),

-spotkanie z pracownikiem Sanepidu dot. prawidłowego odżywiania się dla klas V

– Turniej wiedzy o zdrowiu dla klas III-IV,

– wiosenne kanapki uczniowie kl. I-III

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

N-le przyrody

 

N-le przyrody

 

wychowawcy

 

czerwiec

 

– podnoszenie świadomości ekologicznej i prozdrowotnej społeczności szkolnej i lokalnej w myśl zasady „ Zdrowy człowiek w czystym środowisku” – festyn ekologiczny,

 

Wszyscy nauczyciele

 

Dni profilaktyki

 

Zdrowa sałatka

 

Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca

 

Druga E pyszne serki je

 

Grupa 0 B – jedzenie pełne witamin

 

Pamiętamy o zdrowym odżywianiu

 

Śniadanie daje moc