Promocja Zdrowia

 

Szkoła Promująca Zdrowie

 

Nasza szkoła od wielu już lat promuje zasady zdrowego stylu życia i podejmuje liczne działania z zakresu edukacji zdrowotnej prowadzone w ramach zajęć lekcyjnych i dodatkowych. Edukacja zdrowotna stanowi ważny element życia szkoły. Uczestniczymy w wielu programach, projektach i przedsięwzięciach promujących zdrowy styl życia.

Od 24 października 2013r. należymy do Pomorskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Nasze działania mają na celu uświadomienie społeczności szkolnej potrzeby dbałości o swoje zdrowie, bezpieczeństwo i otaczające nas środowisko.

certyfikat

Definicja szkoły promującej zdrowie

Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną:

  • systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,
  • wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

Nowy model SzPZ (ryc. 1) ma inną formę graficzną, ale podobnie jak poprzedni, uwzględnia trzy poziomy: warunki dla tworzenia SzPZ, główne kierunki działań i oczekiwane efekty. Zmodyfikowano niektóre sformułowania działań na tych poziomach

dzialania

 

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi działaniami podjętymi w roku szkolnym 2017/2018.

Dzień bez telefonu komórkowego – http://www.zs7chojnice.pl/dzien-bez-telefonu-komorkowego/

Lekcja ratownictwa – http://www.zs7chojnice.pl/lekcja-ratownictwa/

Wizyta u dentysty – http://www.zs7chojnice.pl/wizyta-u-dentysty/

Prelekcja na temat zdrowego odżywiania  – http://www.zs7chojnice.pl/prelekcja-na-temat-zdrowego-odzywania/

Zdrowe śniadanie – http://www.zs7chojnice.pl/zdrowe-sniadanie/

Sałatka z darów jesieni –  http://www.zs7chojnice.pl/salatka-z-darow-jesieni/

Siłownia zewnętrzna – http://www.zs7chojnice.pl/zdrowie-wez-w-swe-rece-zaufaj-siodemce-3/

Lekkoatletyka dla każdego – http://www.zs7chojnice.pl/sport-nas-poruszyl/

Z wizytą w gabinecie stomatologicznym – http://www.zs7chojnice.pl/3-d-z-wizyta-w-gabinecie-stomatologicznym/

Rajd rowerowy – http://www.zs7chojnice.pl/klasa-7b-sportowa-na-rajdzie-rowerowym-do-malych-swornegaci/