Komunikaty

 

27-11-2017 – Konsultacje z rodzicami

 

 

01-06-2017

Informujemy rodziców, że wpłaty dokonane na konto Ministerstwa Edukacji Narodowej  za zniszczone podręczniki do klas od I do III szkoły podstawowej, będą sukcesywnie zwracane osobom, które dokonały wpłat. W przypadku ww. wpłat dokonanych za pośrednictwem urzędów pocztowych zwrot  nienależnie wpłaconych środków nastąpi po ustaleniu danych osoby wpłacającej. Jednocześnie informujemy rodziców o konieczności dokonania powtórnej wpłaty na konto szkoły:

Bank Spółdzielczy w Chojnicach nr konta: 06  8146  0003   0000  0415  2000  0010    z dopiskiem opłata za   zniszczony podręcznik  (nazwisko ucznia, klasa i nr części podręcznika)

 

 

24-04-2017

Pisemne oświadczenie woli przyjęcia dziecka.