Konsultacje z rodzicami

 

SPOTKANIA Z RODZICAMI:

 

Dyżury nauczycielskie w tym roku szkolnym odbywać się będą raz w miesiącu od 17.00 do 18.00 w następujące dni:

20 września

27 października

17 listopada

8 grudnia

16 lutego

2 marca

6 kwietnia

18 maja

Miejsce spotkania: stołówka szkolna.