S t o ł ó w k a S z k o l n a

S t o ł ó w k a   S z k o l n a

Cena obiadu na  m-c wrzesień 2017 r.

Dla ucznia       –   45  zł

Dla nauczyciela –  90  zł

 

Informujemy, że opłaty za obiady można dokonać 

W FORMIE PRZELEWU NA KONTO:

 

UWAGA !!!    ZMIANA NUMERU BANKOWEGO

79 8146 0003 0000 0522 2000 0020

WZÓR WPŁATY:

adres odbiorcy: 

UWAGA !!!  ZMIANA NAZWY SZKOŁY

Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Jana Karnowskiego w Chojnicach

89-600 Chojnice

Tuwima 2

W tytule przelewu proszę podać 

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA ,KLASĘ ORAZ TYTUŁ WPŁATY

(opłata za obiad ,miesiąc np. wrzesień 2017)

 

Miesięczną, naliczaną z „góry” opłatę za obiady należy uiszczać w ostatnim tygodniu każdego miesiąca na nowy miesiąc wpłacając na konto lub w sekretariacie  II  (pokój 110) u intendentki szkolnej.

 

Wyjątkowo we wrześniu  opłatę za obiady można uiszczać

do 05 września 2017 r.

 

Obiady będą wydawane od 06 września.

 

 

 

Komentarze