Stowarzyszenie Przyjaciół Siódemki

Stowarzyszenie Przyjaciół Siódemki

Prezes zarządu
Aleksandra Mroczkowska

Wiceprezes Zarządu
Mariola Wirkus

Członek Zarządu
Leszek Kowalewski

Sekretarz
Agnieszka Rolbiecka

Skarbnik
Janusz Wiśniewski

S. P. S. jest organizacją o charakterze charytatywnym, którego misją są działania na rzecz polepszenia warunków kształcenia dzieci i młodzieży.
Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie organizowania, inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach na rzecz środowiska szkolnego.
W ramach prowadzonej działalności S. realizuje zadania pożytku publicznego.

 

Logo stowarzyszenia

Stowarzyszenie Przyjaciół Siódemki powstało z inicjatywy uczniów, rodziców i nauczycieli Zespołu Szkół nr 7 w Chojnicach jako efekt udziału w Ogólnopolskim Projekcie „Szkoła współpracy”, którego podstawowym założeniem było autentyczne zaangażowanie  wszystkich podmiotów w życie szkoły i miasta. Działania zainicjowane w ramach Projektu są kontynuowane w ramach działalności Stowarzyszenia od chwili jego zarejestrowania, tj. od 24 kwietnia 2016 r.

Stowarzyszenie jest organizacją o charakterze charytatywnym, którego misją są działania na rzecz polepszenia warunków kształcenia dzieci i młodzieży.  Nadrzędnym celem  Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej, zwłaszcza w zakresie organizowania, inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego. Adresatem podejmowanych działań jest społeczność szkolna – dzieci młodzież, ich rodzice oraz nauczyciele – oraz mieszkańcy osiedla, na którym położona jest szkoła. Działalność Stowarzyszenia obejmuje m.in. organizowanie imprez kulturalnych, artystycznych, rekreacyjno-sportowych, w tym o charakterze środowiskowym – organizowanie imprez integracyjnych (zajęcia otwarte: zawody sportowe, spływy kajakowe, rajdy rowerowe i piesze, lekcje otwarte), festynów (Festyn Ekologiczny w czerwcu 2016r.), kiermaszów (Jarmark Bożonarodzeniowy w grudniu 2016r.), propagowanie zdrowego trybu życia (akcje, np. „Śniadanie daje moc”), propagowanie i  organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów (w celu pozyskania funduszy na planowany wyjazd młodzieży angliści prowadzą kursy językowe dla rodziców i mieszkańców osiedla), motywowanie  rodziców  do  działań  na  rzecz  polepszania  warunków kształcenia, rozwoju i wypoczynku dzieci i młodzieży (w 2016r. w wyniku kilkumiesięcznej akcji rodzice urządzili miejsce do rekreacji w otoczeniu szkoły, a obecnie opracowują projekt siłowni na świeżym powietrzu), działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (Bal Przyjaciół Siódemki w lutym 2017r.).