Ubezpieczenie

Zespół Szkół nr 7 w Chojnicach ( Szkoła Podstawowa i Gimnazjum)

Szanowni Państwo,

w zakresie ubezpieczenia NNW dla uczniów, nasza szkoła zdecydowała się przyjąć ofertę grupowego ubezpieczenia proponowaną przez AXA za pośrednictwem Bezpieczny.pl. Rada Rodziców podjęła decyzję o wyborze wariantu I ze składką 24 zł ( Podstawówka, Gimnazjum)

W zakresie ochrony znajdują się:
Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego 16 000 zł
Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku, wyniku zawału serca lub udaru mózgu 12 000 zł
– Uszczerbek na zdrowiu lub uszkodzenie ciała w NNW (120 zł)
– Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w NNW – płatny od 1 doby
(20zł / dzień)
– Zwrot kosztów nabycia lub naprawy protez i środków pomocniczych NNW (
1 200 zł)
– Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji w NNW (
1 200 zł)
– Wystąpienie poważnego zachorowania u Ubezpieczonego (
1000 zł)
– Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w NNW (
2000 zł)
– Wyczynowe uprawianie sportu (również w życiu prywatnym, np. w klubie sportowy,– w zakres ochrony wchodzą m.in. piłka nożna, pływanie, siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, jazda konna, sporty walki)

– Warunki ubezpieczenia: https://bezpieczny.pl/warunki-ubezpieczenia
– Tabela uszczerbków
: https://bezpieczny.pl/tabela-uszczerbku-lub-uszkodzenia-ciala

pliki do pobrania:

 

warunki ubezpieczenia

tabela uszczerbków

wniosek o roszczenieOpiekun dedykowany dla Szkoły:
Imię i nazwisko: Piotr Matuszek
Nr telefonu: 690 950 555 lub 667 776 555
E-mail: pmatuszek@bezpieczny.pl
Kod rabatowy Opiekuna:
20213

—————————————————————————————————————————–

Oddziały Przedszkolne Zespołu Szkół nr 7 w Chojnicach


Szanowni Państwo,

w zakresie ubezpieczenia NNW dla uczniów, nasza szkoła zdecydowała się przyjąć ofertę grupowego ubezpieczenia proponowaną przez AXA za pośrednictwem Bezpieczny.pl. Rada Rodziców podjęła decyzję o wyborze wariantu I ze składką 22 zł ( Odziały Przedszkolne)

W zakresie ochrony znajdują się:
Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego 19 000 zł
Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku, wyniku zawału serca lub udaru mózgu 12 000 zł
– Uszczerbek na zdrowiu lub uszkodzenie ciała w NNW
(120 zł)
– Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w NNW – płatny od 1 doby
(20zł / dzień)
– Zwrot kosztów nabycia lub naprawy protez i środków pomocniczych NNW (2000 zł)
– Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji w NNW (2000 zł)
– Wystąpienie poważnego zachorowania u Ubezpieczonego (1000 zł)
– Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w NNW (2000 zł)
– Wyczynowe uprawianie sportu (również w życiu prywatnym, np. w klubie sportowy,– w zakres ochrony wchodzą m.in. piłka nożna, pływanie, siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, jazda konna, sporty walki)

– Warunki ubezpieczenia: https://bezpieczny.pl/warunki-ubezpieczenia
– Tabela uszczerbków:
https://bezpieczny.pl/tabela-uszczerbku-lub-uszkodzenia-ciala

 

—————————————————————————————————————————–

 

Ścieżka zgłaszania roszczeń NNW szkolne AXA pod linkiem:

https://bezpieczny.pl/szkoda-nnw-szkolne

 

Numery polis grupowych w Towarzystwie AXA . :

Polisa o nr 92100998 – w ramach tej polisy  objęci są ochroną uczniowie Zespołu Szkół nr 7 w Chojnicach ( Podstawówka i Gimnazjum)

Polisa o nr 92100999 – Oddziały Przedszkolne przy Zespole Szkół nr 7

 

Jakie dokumenty należy złożyć?

  1. wypełniony wniosek o wypłatę świadczenia. (dostępny na stronie do pobrania:

https://bezpieczny.pl/szkoda-nnw-szkolne
Uwaga: wniosek papierowy wypełniamy   tylko w przypadku przesyłania dokumentacji szkody drogą elektroniczną e-mailiem, bądź listowną.

  1. kserokopia dokumentacji medycznej z przychodni, szpitala potwierdzająca udzielenie pierwszej pomocy i przebieg leczenia w związku z zaistniałym zdarzeniem, będącym przedmiotem zgłoszonego roszczenia,
  2. kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość przedstawiciela ustawowego Ubezpieczonego – rodzica ,
  3. protokół powypadkowy (sporządzony np. przez Ubezpieczającego) lub protokół policyjny,
  4. inne dokumenty niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia wskazane przez Towarzystwo np. rachunki faktury za leczenie bądź rehabilitację lub zakup środków pomocniczych z danymi dziecka imieniem ,nazwiskiem i Peselem wraz ze skierowaniem lekarza,

Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez jedną z trzech możliwości:

   1. Wniosek wypełniony należy zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na bezpieczny@axa.pl lub szkody@bezpieczny.pl
   2. Przesłać drogą listowną na adres:
    AXA TUiR S.A.
    ul. Chłodna 51
    00-867 Warszawa z dopiskiem NNW szkolne
   3. Zgłoszenie szkody on-line formularz elektroniczny:

pobierz oświadczenie dotyczące potwierdzenia dokumentów

 

https://axa.pl/centrum-klienta/wnioski-i-formularze-online/zgloszenie-z-ubezpieczenia-nnw-azs-pttk-szkolnego-bezpiecznypl/

UWAGA!
W przypadku trudności w zgłaszaniu szkody zawsze możesz zwrócić się o pomoc wybierając jeden ze sposobów:
 • Infolinia AXA [pn-pt 8-19]: 801 200 200 | (22) 555 00 00*
 • Infolinia Bezpieczny.pl [pn-pt 8-16]: (58) 718 92 53*
 • SMS o treści „NNW SZKOLNE” na nr 604 441 091*
 • Opiekuna Placówki Piotr Matuszek tel 690 950 555 lub 667 776 555

 

 

 

Opiekun dedykowany dla Szkoły:
Imię i nazwisko: Piotr Matuszek
Nr telefonu: 690 950 555 lub 667 776 555
E-mail: pmatuszek@bezpieczny.pl
Kod rabatowy Opiekuna: 20213