Czy jestem z bankiem za pan brat?

W ramach innowacji ekonomicznej realizowanej w klasach siódmych 2 kwietnia odbyły się zajęcia prowadzone przez Panie Ewelinę i Aleksandrę, przedstawicielki banku   PKO BP, które opowiedziały o produktach bankowych i o różnych możliwościach finansowych uczniów jako przyszłych klientów.

Komentarze