Bezpieczeństwo to podstawa – próbna ewakuacja.

Bezpieczeństwo  zawsze jest priorytetem, dlatego podejmujemy wiele działań służących zapewnieniu go naszym uczniom.  Jednym z takich działań  jest próbna ewakuacja, która w tym roku odbyła się 10 października. Ćwiczymy, aby  nauczyć się jak postępować w chwili zagrożenia. Często reagujemy paniką, gdy nie wiemy jak się zachować.  Zatem takie działanie prewencyjne,  jak przeprowadzanie próbnej ewakuacji pomaga nam w wyrobieniu odpowiedniego zachowania.

Komentarze