Czas do szkoły!

Dnia 2 września w naszej szkole odbyły się uroczyste apele i spotkania z wychowawcami z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Wszystkich zebranych, a szczególnie uczniów klasy pierwszej, serdecznie powitała pani Dyrektor Aleksandra Mroczkowska.  Życzyła dzieciom wielu sukcesów w nauce oraz przytoczyła ważne słowa Jana Karnowskiego- patrona naszej szkoły. Mottem Misji, która wyznacza kierunek pracy szkoły są słowa poety:,,Wychowanie młodego Pomorzanina powinno zataczać trzy kręgi:poznanie rzeczy własnych pomorskich,ogólnopolskich i ogólnoludzkich.” Pani Dyrektor zachęciła również  do udziału we mszy św. o godz. 17.00 ku czci pomordowanych i Ojczyzny w Dolinie Śmierci. W tym roku mija 80. rocznica wybuchu II wojny światowej.
Życzymy uczniom udanego roku szkolnego!

Komentarze