Drodzy Rodzice

Chojnice, dn. 04.04.2019r.

Drodzy Rodzice,

W obliczu sytuacji, w której znalazło się polskie szkolnictwo, w tym również nasza szkoła, a co najważniejsze, w trosce o dobro i bezpieczeństwo naszych uczniów i Państwa dzieci, czujemy się zobowiązani, aby zapoznać Państwa z możliwymi rozwiązaniami, które zostaną podjęte z datą 8 kwietnia bieżącego roku.

Otóż w sytuacji braku porozumienia rządu ze związkami zawodowymi reprezentującymi nauczycieli, istnieje prawdopodobieństwo przystąpienia naszej szkoły do strajku. Oznacza to, że szkoła będzie nieczynna do dowołania, od dnia 8 kwietnia. W związku z tym bardzo prosimy o zapewnienie opieki swoim dzieciom, ponieważ w tym czasie, w szkole nie odbędą się żadne zajęcia dydaktyczne, opiekuńczo – wychowawcze (w tym zajęcia w świetlicy szkolnej) oraz dodatkowe, pozalekcyjne.

Na dzień dzisiejszy nie mamy żadnych wiążących decyzji, dlatego prosimy Państwa o bieżące monitorowanie naszej strony internetowej, na której zamieścimy informacje nt. ewentualnego strajku. Taka informacja będzie również wywieszona na drzwiach wejściowych do budynku szkoły.

Wszyscy liczymy na porozumienie rządu z przedstawicielami nauczycieli, które zaowocuje korzystnymi zmianami w oświacie, a tym samym w edukacji Państwa dzieci, ale także w godnych warunkach i wynagrodzeniu pracy nauczycieli. Choć okoliczności na chwilę obecną nie są sprzyjające, jako nauczyciele wierzymy, że przyszłość polskiej edukacji może być obszarem pracy dla ludzi z pasją, inicjatywą, oddanych swojemu powołaniu i służbie drugiemu człowiekowi – naszym dzieciom i młodzieży. Liczymy na Państwa wyrozumiałość i współpracę.

Z wyrazami szacunku,

Grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej Nr 7 w Chojnicach

list

Komentarze