Drodzy rodzice i opiekunowie dzieci uczęszczających do szkoły

Chojnice, 8 kwietnia 2019r.

 

Drodzy rodzice i opiekunowie dzieci uczęszczających

do Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jana Karnowskiego

w Chojnicach

 

Od  8 kwietnia rozpoczął się bezterminowy strajk pracowników oświaty. Decyzją pracowników do strajku przystępuje również nasza szkoła.

Oznacza to, że od 8 kwietnia nie będę w stanie zapewnić kadry pedagogicznej do prowadzenia zajęć edukacyjnych i opieki w świetlicy szkolnej. Odwołane są też wszelkie zajęcia pozalekcyjne.

W związku z tym proszę rodziców i opiekunów o nieposyłanie dzieci do szkoły w trakcie strajku. Dla osób, które nie mogą zapewnić opieki w dniach strajku będzie zorganizowana opieka w świetlicy szkolnej dla ok. 100 dzieci w godz. 6.30 – 16.30.

Na dzień dzisiejszy udało mi się uzupełnić składy komisji egzaminacyjnych na egzamin gimnazjalny i tym samym zapewnić, że egzaminy dla gimnazjalistów odbędą się w planowanym terminie.

Niestety, nie udało mi się jeszcze uzupełnić składów komisji egzaminacyjnych na egzamin po ósmej klasie dla uczniów szkoły podstawowej.

Opłaty za obiady zostaną Państwu zwrócone za czas strajku.

Jednocześnie proszę rodziców o bieżące śledzenie komunikatów w dzienniku elektronicznym i stronie szkoły. Będę natychmiast informować o ewentualnych zmianach.

Z wyrazami szacunku

Aleksandra Mroczkowska

Komentarze