Dyżur wakacyjny wakacyjny przedszkola w Szkole Podstawowej nr 7 w Chojnicach

Informacja dla rodziców dyżur wakacyjny w Szkole Podstawowej nr 7 w Chojnicach

 

 1. Rodzice dzieci uczęszczające do naszego przedszkola zgłaszają dyżur do wychowawcy grupy w terminie do 19 czerwca br.
 1. W przypadku, gdy dziecko ma uczęszczać na dyżur do innej placówki, rodzic wypełnia kartę zapisu z danego przedszkola publicznego zgodnie z przesłanym wzorem i przekazuje do sekretariatu przedszkola macierzystego w terminie do 19 czerwca.
 1. Przedszkola przekazują sobie karty zapisu
 1. Dyżur wakacyjny w będzie w godzinach 6:30 – 16.00.
 1. Wyżywienie w okresie pełnienia dyżuru wakacyjnego:

Przedszkole w okresie letnim serwuje posiłki przygotowane i dostarczane przez wybraną   firmę  Cateringową – Centrum Edukacyjne – Katarzyna Stosik  – Zielona 31, 77-300 Człuchów

Dziecko otrzymuje 3 posiłki dziennie:

 • – śniadanie
  – obiad – podwieczorek.

Stawka dzienna za żywienie wynosi 12.00 zł.

Żywienie odbywa się zgodnie z przepisami sanitarno-epidemiologicznymi oraz normami żywienia dzieci w wieku 3 – 6 lat.  Rodzice zadeklarowanych dzieci na ten okres proszę o uregulowanie należności do końca czerwca.

6. Opłata za pobyt dziecka na dyżurze zostanie obliczona na podstawie złożonej karty zapisu ( zadeklarowana ilość dni i ilość godzin). Informacja o kwocie do zapłaty zostanie podana przez pracownika szkoły. Rodzice dokonają opłaty za przedszkole przed rozpoczęciem dyżuru na wskazane konto szkoły.

7. WAŻNE

Ze względu na sytuację epidemiczną i ograniczenie liczebności grup w pierwszej kolejności do przedszkola na dyżur wakacyjny przyjmowane będą dzieci, których:

 • oboje rodziców aktualnie pracuje
 • rodzice nie mogą wykonywać swojej pracy zdalnie
 • zakład, w których pozostają w zatrudnieniu nie jest w stanie postoju

Oświadczenia rodziców należy dołączyć do karty zapisu.

 

Karta zgłoszenia dziecka do Przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 7w Chojnicach na dyżur wakacyjny

 

Komentarze