Klauzula informacyjna (udostępnianie wizerunku) w związku z wejściem RODO.

Klauzula informacyjna (udostępnianie wizerunku)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że:

  1. Administratorem danych osobowych oraz wizerunku Państwa i Państwa dzieci jest Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Karnowskiego w Chojnicach, ul. Tuwima 2, 89-607 Chojnice
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej nr 7 im. Jana Karnowskiego  w Chojnicach jest możliwy pod nr telefonu 523973770  oraz pod adresem email zsp7@interia.pl a także pod adresem wskazanym w pkt. 1;
  3. Dane osobowe Państwa i Państwa dzieci przetwarzane będą w celu promocji i budowania pozytywnego wizerunku Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jana Karnowskiego w Chojnicach – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. r.
  4. Odbiorcą Państwa i Państwa dzieci danych osobowych mogą być: prasa, portale społecznościowe i instytucje współpracujące ze szkołą.
  5. Administrator danych nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udostępnienia wizerunku.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, a także prawo do cofnięcia zgody.
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz mojego dziecka, w tym wizerunku na podstawie art. 6 ust. 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz z art. 81 ustawy z dnia 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w celu w celu promocji i budowania pozytywnego wizerunku Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jana Karnowskiego w Chojnicach, na stronie internetowej https://www.zs7chojnice.pl oraz zdjęciach w budynku szkoły

 

 

…………………………………………………….                                                                               …………………………………….………………………………

(miejscowość, data)                                                                                                                   Imię i nazwisko dziecka

 

 

……………………………………………………………………………….

Czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę

 

 

pobierz plik

Komentarze