Komunikat dla Rodziców

Chojnice, 20 maja 2020r.

Komunikat dla Rodziców

Zajęcia rewalidacyjne

Od 18 maja w szkole – po uzgodnieniu z rodzicami – odbywają się zajęcia rewalidacyjne dla uczniów.

Zajęcia dla klas I – III szkoły podstawowej

Od 25 maja w szkole – po uzgodnieniu z rodzicami – odbywają się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I-III w godzinach 6.30-16.30.

Ze względu na ograniczenia kadrowe i sanitarne na terenie szkoły organizuje się wyłącznie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I-III.

W pierwszej kolejności opieką objęte będą dzieci, których oboje rodzice pracują (nie dotyczy pracy wykonywanej zdalnie).

Konsultacje

Od 25 maja w szkole – po uzgodnieniu z rodzicami – odbywają się konsultacje

dla uczniów klas VIII zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Od 1 czerwca w szkole – po uzgodnieniu z rodzicami – będą prowadzone konsultacje dla uczniów klas IV-VIII.

Biblioteka szkolna

W szkole działa biblioteka zgodnie z harmonogramem i procedurą zapewnienia bezpieczeństwa.

Biblioteka jest czynna od poniedziałku do środy w godzinach 13.30 do 16.30, w czwartek i piątek od godziny 8.00 do godziny 11.00.

  1. Rekomenduje się, aby czytelnicy zamawiali potrzebne materiały biblioteczne z poziomu katalogu on-line korzystając z dziennika elektronicznego librus w zakładce e-biblio lub poprzez kontakt mailowy. Zamówione materiały odbieramy następnego dnia roboczego  w godzinach od 8.00 -15.00 zachowując obowiązujące w czasie pandemii zasady i wytyczne.
  2. Odbiór książek jest możliwy wyłącznie we wskazanym przez bibliotekarza terminie i godzinach. Książki, oznaczone loginem użytkownika ( login z dziennika elektronicznego ucznia), są przygotowane do samodzielnego odbioru na stoliku przy wejściu głównym szkoły. Użytkownik odnajduje zamówione książki na stoliku i zabiera je.
  3. Oddawanie książek odbywa się na tych samych zasadach. Odkładamy książkę opisaną (na karteczce login ucznia oddającego z e-dziennika) na stoliku z napisem do oddania. Książki, które wrócą od czytelników zostają odłożone na odpowiedni regał w bibliotece i odpisane z konta czytelnika przez bibliotekarza dopiero po przebyciu trzydniowej kwarantanny.

Uczniowie uczestniczący w zajęciach w szkole korzystają z wejścia przy nowej sali gimnastycznej.

Procedury dotyczące organizacji pracy szkoły w tym czasie zostały zamieszczone

w zakładce BIP-u na stronie szkoły.

Aleksandra Mroczkowska

Komentarze