Komunikat dotyczący pracy Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Chojnicach od 4 maja 2020 r.

Szanowni Państwo.
Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID wznawiamy naszą działalność w zakresie prowadzonej diagnozy,
w pierwszej kolejności planowane są diagnozy na potrzeby Zespołów Orzekających Poradni oraz badania gotowości szkolnej
Spotkania w Poradni będą umawiane indywidualnie telefonicznie.
Wkrótce opublikujemy procedury obowiązujące w poradni od 4 maja 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID
Prosimy śledzić dalsze komunikaty na naszej stronie internetowej

Komentarze