KONKURS NA PROJEKT ZAKŁADKI DO KSIĄŻKI PROMUJĄCEJ SZKOŁĘ

Organizator: Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jana Karnowskiego w Chojnicach.
Cel konkursu: wybór najciekawszego projektu zakładki do książki, która będzie promować naszą szkołę.
Warunki uczestnictwa:
Konkurs jest adresowany do wszystkich uczniów klas 4- 7 SP i 2-3 Gimnazjum
W konkursie zostaną przyznane nagrody książkowe.
Każdy uczestnik może nadesłać 1 projekt zakładki.
Każdy nadesłany na konkurs projekt musi spełniać następujące warunki:
a) funkcjonować jako zakładka do książki,
b) promować naszą szkołę – Szkołę Podstawową nr 7 im. Jana Karnowskiego w Chojnicach
c) wymiary zakładki 6 cm X 21 cm
d) każdą pracę należy dostarczyć w wersji elektronicznej (na płycie CD, DVD lub pendrive jako pliki: JPEG, GIF, BMP ) wykonane w programach: Word, Paint lub Publisher.
Projekty należy dostarczać bezpośrednio do Biblioteki Szkolnej do dnia 13 kwietnia 2018 r.
Prace dostarczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora.
Zwycięzcy zostaną powiadomieni osobiście dnia 16 kwietnia 2018 r.
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o laureatach konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w Internecie.
Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z:
– uznaniem warunków regulaminu,
– oświadczeniem, iż uczestnik posiada wszelkie prawa autorskie do zgłoszonego projektu,

Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.

 

Organizator: Ewelina Niechwiadowicz

Komentarze