Koronawirus

Pobierz plik regulaminu korzystania z zajęć w Szkole Podstawowej i oświadczenia  Rodzica ucznia, które uczęszcza na zajęcia do Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jana Karnowskiego w Chojnicach
22-05-2020

Regulamin korzystania z zajęć w Szkole Podstawowej nr 7 im. Jana Karnowskiego w Chojnicach od 25 maja 2020 roku

 

 1. Zajęcia w szkole prowadzone są od 18 maja do odwołania w dni robocze w godzinach 6.30 – 16.30. Każde spotkanie z nauczycielem jest wcześniej umówione. Zajęcia odbywają się w wyznaczonych salach zgodnie z ustalonymi godzinami.
 2. Zostaje wydzielone oddzielne wejście i wyjście dla uczniów uczęszczających do szkoły (przy nowej sali gimnastycznej).
 3. Przed wejściem do szkoły wyznaczony pracownik będzie mierzył wchodzącym temperaturę. W przypadku podwyższonej temperatury pracownik/dziecko nie będzie wpuszczany/e na teren szkoły.
 4. Osoba przyprowadzająca/odbierająca dziecko nie wchodzi na teren szkoły. Dziecko odprowadza do sali i przyprowadza z sali osoba wyznaczona przez dyrektora.
 5. Po wejściu na teren szkoły każda osoba – w tym dziecko – dezynfekuje lub myje ręce.
 6. Z sal zostaną usunięte wszelkie przedmioty, których nie można dezynfekować codziennie.
 7. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia, oraz szlaki komunikacyjne są dezynfekowane codziennie.
 8. Obowiązuje bezwzględny zakaz przynoszenia jakichkolwiek przedmiotów do szkoły z wyjątkiem przyborów do pisania i zeszytu (w przypadku konsultacji – materiałów wymagających wyjaśnienia, np. kart pracy, arkuszy egzaminacyjnych).
 9. Zajęcia odbywają się na terenie placówki.
 10. Podczas pobytu uczniowie (z wyjątkiem uczniów klas I-III biorących udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych) nie spożywają posiłków, mogą pić własny napój, np. wodę.
 11. Pracownicy bezwzględnie pozostają na wyznaczonych przez dyrektora stanowiskach pracy – nie przemieszczają się swobodnie po budynku.
 12. Źródełka wody zostają wyłączone na czas nieokreślony.
 13. Pracownicy zostają zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (maseczki/przyłbice, rękawiczki, płyn dezynfekujący).
 14. Obecność uczniów podlega stałemu monitorowaniu. Nieobecność należy zgłaszać pracownikowi szkoły z jednodniowym wyprzedzeniem. W przypadku nieobecności ucznia należy niezwłocznie podać  jej przyczynę nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.
 15. Rodzice/opiekunowie udostępniają aktywne numery telefonów nauczycielom – są zobowiązani do natychmiastowego odbioru telefonu od pracowników szkoły.
 16. Na terenie szkoły wyznaczono pomieszczenie, w którym można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych – sala nr 401.

22-05-2020


Komunikat dla Rodziców

Zajęcia rewalidacyjne

Od 18 maja w szkole – po uzgodnieniu z rodzicami – odbywają się zajęcia rewalidacyjne dla uczniów.

Zajęcia dla klas I – III szkoły podstawowej

Od 25 maja w szkole – po uzgodnieniu z rodzicami – odbywają się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I-III w godzinach 6.30-16.30.

Ze względu na ograniczenia kadrowe i sanitarne na terenie szkoły organizuje się wyłącznie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I-III.

W pierwszej kolejności opieką objęte będą dzieci, których oboje rodzice pracują (nie dotyczy pracy wykonywanej zdalnie).

Konsultacje

Od 25 maja w szkole – po uzgodnieniu z rodzicami – odbywają się konsultacje

dla uczniów klas VIII zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Od 1 czerwca w szkole – po uzgodnieniu z rodzicami – będą prowadzone konsultacje dla uczniów klas IV-VIII.

Biblioteka szkolna

W szkole działa biblioteka zgodnie z harmonogramem i procedurą zapewnienia bezpieczeństwa.

Biblioteka jest czynna od poniedziałku do środy w godzinach 13.30 do 16.30, w czwartek i piątek od godziny 8.00 do godziny 11.00.

 1. Rekomenduje się, aby czytelnicy zamawiali potrzebne materiały biblioteczne z poziomu katalogu on-line korzystając z dziennika elektronicznego librus w zakładce e-biblio lub poprzez kontakt mailowy. Zamówione materiały odbieramy następnego dnia roboczego  w godzinach od 8.00 -15.00 zachowując obowiązujące w czasie pandemii zasady i wytyczne.
 2. Odbiór książek jest możliwy wyłącznie we wskazanym przez bibliotekarza terminie i godzinach. Książki, oznaczone loginem użytkownika ( login z dziennika elektronicznego ucznia), są przygotowane do samodzielnego odbioru na stoliku przy wejściu głównym szkoły. Użytkownik odnajduje zamówione książki na stoliku i zabiera je.
 3. Oddawanie książek odbywa się na tych samych zasadach. Odkładamy książkę opisaną (na karteczce login ucznia oddającego z e-dziennika) na stoliku z napisem do oddania. Książki, które wrócą od czytelników zostają odłożone na odpowiedni regał w bibliotece i odpisane z konta czytelnika przez bibliotekarza dopiero po przebyciu trzydniowej kwarantanny.

Uczniowie uczestniczący w zajęciach w szkole korzystają z wejścia przy nowej sali gimnastycznej.

Procedury dotyczące organizacji pracy szkoły w tym czasie zostały zamieszczone

w zakładce BIP-u na stronie szkoły.

20-05-2020


Nauczanie zdalne to obowiązek!
Kochani Uczniowie,
Od kilkunastu tygodni realizujemy zdalne nauczanie. To obowiązek, nie wybór. Dziękujemy tym wszystkim, którzy rzetelnie i sumiennie uczą się na odległość. Mamy od Was zawsze bieżące informacje na temat Waszej pracy i postępów w nauce. To dla nas- nauczycieli bardzo ważne. Przypominamy tym, którzy niekoniecznie codziennie zaglądają na swoje konta w e-dzienniku, że jest to absolutny wymóg. Czytajcie wszystkie wiadomości od nauczycieli na bieżąco. Jeśli czegoś nie potraficie, napiszcie do nauczyciela przedmiotu- pomoże. Życzymy Wam dużo radości w poznawaniu świata, odkrywania nowych, nieznanych szlaków… choćby tylko wirtualnie…

 

Uwaga zgodnie z decyzja Urzędu Miejskiego rekrutacja do klas pierwszych i do oddziałów przedszkolnych będzie przebiegać w ustalonych wcześniej terminach. Proszę rodziców o dostarczenie podań w zamkniętych kopertach i pozostawienie w dyżurce woźnych w godzinach od 7 do 15. Jednocześnie informuje ze druki można pobrać ze strony internetowej. Test sprawnościowy do klasy sportowej odbędzie się w późniejszym terminie.

17-03-2020


 

Apel do Rodziców i Uczniów

W związku z zaistniałą sytuacją spowodowaną zagrożeniem epidemiologicznym apelujemy o bezwzględne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny – pozostawanie w domu przez cały okres zawieszenia zajęć.  Izolacja jest niezbędna, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa. Tylko poprzez unikanie kontaktów mamy szansę na powstrzymanie epidemii. Bądźmy odpowiedzialni za siebie i za innych!

Jednocześnie przypominamy, że ten czas nie jest  czasem wolnym o nauki – uczniowie otrzymali zagadnienia od nauczycieli, a na bieżąco będą przekazywane kolejne treści poprzez e-dziennik.

                                                               Aleksandra Mroczkowska

13-03-2020


 

Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do wypowiedzi Premiera i Jego decyzji udzielonej podczas konferencji 11 marca 2020 apeluję o nieprzysyłanie dzieci do przedszkola i szkoły w dniach 12, 13 marca 2020r. w celu zminimalizowania zagrożenia zarażeniem koronawirusem.
Natomiast od poniedziałku 16 marca br. zajęcia w przedszkolu i szkole zostają zawieszone na okres dwóch tygodni.
Wszelkie informacje będą przekazywane przez e-dziennik i stronę szkoły.
Z poważaniem Aleksandra Mroczkowska

tel. do kontaktu: 535247532

12-03-2020


 

W związku z zawieszeniem zajęć w przedszkolu i szkole przypominamy, że czas wolny od zajęć szkolnych nie powinien być czasem wolnym od nauki. Nauczyciele przekazali uczniom zakres materiału do samodzielnej nauki, a na e-dzienniku na bieżąco będą informować o kolejnych zagadnieniach. Zachęcamy również do skorzystania z materiałów edukacyjnych polecanych przez MEN. Jednocześnie przypominamy, że dzisiaj i jutro tj. 12 i 13 marca z szafek uczniowskich należy zabrać podręczniki i rzeczy osobiste dzieci.

Zgodnie z komunikatami premiera i ministra zdrowia czas zawieszenia zajęć jest czasem kwarantanny. Prosimy o zadbanie, aby dzieci pozostały w domu i unikały wszelkich kontaktów z innymi osobami.

12-03-2020


korona1

korona2