Koronawirus


Informacja dla rodziców uczniów o prowadzeniu nauki zdalnej

Regulamin zdalnego nauczania – Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Karnowskiego w Chojnicach

Zasady dotyczące sposobu prowadzenia zajęć w klasach 1-8

Zasady korzystania z aplikacji MS TEAMS przez uczniów

Regulamin wypożyczania sprzętu komputerowego w szkole

Zasady dotyczące sposobu prowadzenie zajęć w oddziale przedszkolnym

19-10-2020


 

Szanowni Rodzice,
w związku z prawdopodobieństwem wystąpieniem zakażeniem koronawirusem zawiadamiam, że szkoła od dnia 2  października 2020r. od godziny 13.00 zostaje zamknięta (nie dotyczy oddziałów przedszkolnych).
Na poniedziałek 5 października 2020r. planowane jest wykorzystanie dnia wolnego ( w tym czasie nie odbywają się żadne zajęcia). W poniedziałek poinformuję o dalszych planach. Proszę śledzić bieżące komunikaty na stronie szkoły.
Aleksandra Mroczkowska

02-10-2020


 

ZASADY WCHODZENIA DO SZKOŁY


Wejdź wejściem niebieskim (wejście główne od boiska) jeśli masz spotkanie z wychowawcą w sali:

206, 207, 208, 305, 306, 307, 308, 309, 304,

 

 

Wejdź wejściem czerwonym (wejście od boiska przez nową salę gimnastyczną ) jeśli masz spotkanie z wychowawcą w sali:

1, 3, 10, 300, 301, 302, 303, 310

 

Uczniowie oddziałów przedszkolnych wchodzą do szkoły wyłączne żółtym wejściem(od strony parkingu przy nowej sali gimnastycznej).

 

Jeśli jesteś nowym uczniem naszej szkoły podejdź do nauczyciela dyżurującego- zaprowadzi Cię do sali.

 

Uczniowie klas 1-3 czekają na swoich wychowawców na boisku.

 

IMG_3829

IMG_3830


 

PROCEDURY DLA UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CHOJNICACH

(obowiązujący w czasie trwania pandemii)

  1. Przychodzisz do szkoły na wyznaczoną godzinę, najwcześniej 10 min przed lekcjami (dotyczy kl.4-8).
  2. Przed wejściem do szkoły dezynfekujesz dłonie.
  3. Po szkole poruszasz się zgodnie z ustalonym planem, z którym zapozna Ciebie wychowawca.
  4. Na terenie szkoły, w częściach wspólnych zasłaniasz usta i nos maseczką lub przyłbicą. UWAGA: Po zajęciu miejsca w ławce w sali oraz na stołówce możesz odsłonić usta i nos.
  5. W sali zajmujesz miejsce wyznaczone przez wychowawcę.
  6. Jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie informujesz nauczyciela.
  7. Korzystasz wyłącznie ze swoich przyborów szkolnych, swojego jedzenia i picia.
  8. Od razu po zakończonych zajęciach opuszczasz teren szkoły.
  9. PAMIĘTAJ: przestrzegasz wszystkich zasad sanitarnych, m.in. : -zachowujesz dystans społeczny,  -często myjesz dłonie.

 

Procedura organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr7 im. Jana Karnowskiegow Chojnicach