Nagrody Burmistrza

Szanowni Rodzice i Uczniowie!
W bieżącym roku Nagrody Burmistrza będą przyznawane przez Komisję powołaną przez Burmistrza Miasta Chojnice zgodnie z regulaminem (dostępnym na stronie Urzędu Miasta i szkoły) z 15 czerwca 2020r.
Rodzice, których dziecko spełnia kryteria określone w jednej z trzech kategorii w porozumieniu z wychowawcą klasy składają wypełniony wniosek w sekretariacie szkoły 18 czerwca do godziny 12.00
Z wyrazami szacunku Aleksandra Mroczkowska


Komentarze