Cyfrowa Szkoła

 

Zespół Szkół nr 7 w Chojnicach to nowoczesna E-placówka, to cyfrowa szkoła przyszłości.

Każda sala lekcyjna jest wyposażona w najwyższej jakości projektory cyfrowe.

Zajęcia lekcyjne wzbogacają tablice interaktywne.

cyfr6

cyfr4

cyfr5

cyfr7

W szkole doskonale funkcjonuje przewodowa i bezprzewodowa sieć komputerowa, posiadamy mobilne pracownie komputerowe – stacje laptopów, uatrakcyjniające pracę na lekcji.

 

cyfr2

cyfr3

 

W szkole funkcjonuje E-dziennik firmy Librus.

 

edziennik1

Szkoła rozwija także  e-learning przy pomoce platformy edukacyjnej firmy Librus. To doskonałe narzędzie wspomagające popularne dziś coraz bardziej “kształcenie na odległość”.

 

platforma

 

W roku szkolnym 2012/2013 nasza szkoła przystąpiła do programu „ Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach”, który stanowi wsparcie dla rządowego programu „Cyfrowa szkoła”.

Celem rządowego programu „Cyfrowa szkoła” było zaopatrzenie szkół w nowoczesny sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny. Projekt „ Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach” miał na celu przygotowanie  nauczycieli do zwiększenia efektywności nauczania swoich przedmiotów i uczenia się uczniów poprzez profesjonalny rozwój, współpracę z innymi nauczycielami, w tym w sieciach współpracy,oraz samokształcenie. Miał także dopomóc szkołom realizującym program Cyfrowa Szkoła optymalnie wykorzystać sprzęt jako narzędzie wspierające nowoczesne i efektywne nauczanie.

Przystąpienie naszej szkoły do rządowego programu Cyfrowa Szkoła wzbogaciło naszą bazę dydaktyczną o tablice interaktywne oraz przenośne stacje laptopów. Aby jednak nowoczesna technologia przyniosła spodziewane efekty edukacyjne, nauczyciele wdrażali efektywne metody nauczania,wymieniali doświadczenia i wiedzę, uczestniczyli w lokalnych sieciach współpracy, wypracowywali nowe praktyki i udostępniali je innym nauczycielom, między innymi poprzez platformę internetową Centrum Edukacji Obywatelskiej.