Godziny zajęć

Rozkład lekcji i przerw między lekcjami dla klas I – VIII w roku szkolnym 2020/2021

Lp. Lekcje Przerwy
     0. 7.50 – 8.00 10
1. 8.00 – 8.45
     1. 8.45 – 8.50 5
2. 8.50 – 9.35
     2. 9.35 – 9.45 10
3. 9.45 – 10.30
    3. 10.30 – 10.35 5
4. 10.35 – 11.20
    4. 11.20 – 11.30 10
5. 11.30 – 12.15
     5. 12.15 – 12.25 10
6. 12.25 – 13.10
     6. 13.10 – 13.15 5
7. 13.15 – 14.00
     7. 14.00 – 14.10 10
8. 14.10 – 14.55
     8. 14.55 – 15.00 5
9. 15.00 – 15.45
      9. 15.45 – 15.50 5
10. 15.50 – 16.35
    10. 16.35 – 16.40 5