Historia

 

Po II wojnie światowej chojnickim szkołom podstawowym dokuczała ciasnota.  A lata sześćdziesiąte to czas dorastania powojennego wyżu demograficznego. Lekcje kończyły się bardzo późno.  Zaczęto mówić o potrzebie powstania kolejnej placówki. Naciski chojnickich władz na decydentów z Bydgoszczy – siedziby województwa nie skutkowały. Dopiero w 1975 ustalono, że nowa szkoła będzie zlokalizowana na Osiedlu Bytowskim         i wykopano fundamenty pod nowy gmach szkolny. Szkoła otrzymała numer 7 i nazwę: Zbiorcza Szkoła Gminna. Miały do niej uczęszczać dzieci mieszkające na terenie miasta, lecz podlegała ona władzom wiejskiej Gminy Chojnice jako  tzw.„ placówka wiodąca” oraz siedziba administracji gminnej oświaty.

 

 

Budynek Zbiorczej Szkoły Gminnej, której pierwszym dyrektorem został pan Józef Pokrzywnicki, oddano do użytku 11 listopada 1976 roku, ale zaczęła ona tętnić życiem dopiero z chwilą pojawienia się w jej murach uczniów. Pierwszy dzwonek dla tysiąca dzieciaków z 31 oddziałów klasowych i 38 nauczycieli zabrzmiał 1 września 1977 roku. Lekcje już trwały, a szkoła nadal była placem budowy. Wykańczano pomieszczenia sali gimnastycznej. W kolejnych dwóch latach zagospodarowywano teren wokół szkoły: plac rekreacyjny, miasteczko ruchu drogowego, dwa szkolne boiska, ogródek biologiczny i geograficzny.

 

Do roku 1988 „siódemka” była największą szkołą w Chojnicach. Dumą szkoły było też jej nowoczesne wyposażenie. I jest ono dumą szkoły do dziś. Szkoła dzięki staraniom dyrektorów, szczególnie w ostatnich latach, dzięki poprzedniej pani dyrektor Wiesławie Gerke oraz aktualnie kierującej „siódemką” pani dyrektor Aleksandrze Mroczkowskiej wykorzystuje najnowsze osiągnięcia techniki w procesie informatyzacji , wykorzystania sprzętu audiowizualnego w procesie dydaktycznym, dba o wszechstronny rozwój młodego człowieka: duchowy, intelektualny, zdrowotny i formę fizyczną.

 

W dziesiątą rocznicę powstania placówki, 11 grudnia 1987 roku odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru i nadania szkole imienia. Na jej patrona, drogą plebiscytu, wybrano Jana Karnowskiego, twórcę liryki kaszubskiej, wybitnego działacza regionalnego, animatora życia kulturalnego na ziemi chojnickiej, człowieka zasłużonego i „godnego naśladowania, a jednocześnie bliskiego przez związek z Chojnicami i regionem”.

 

Dla upamiętnienia tego wydarzenia przez wiele lat 11 grudnia szkoła obchodziła swoje święto. Odbywały się akademie, konkursy, wystawy i aukcje prac uczniowskich oraz ślubowanie klas pierwszych.     Związek szkoły z ziemią kaszubską i pomorską podkreśla nie tylko osoba patrona. Przez wiele lat ,,siódemka” realizowała profil regionalno-turystyczny, a mottem poczynań zmierzających do określenia własnego miejsca w małej i wielkiej ojczyźnie były słowa: ,,Na Kaszuby trzeba się wybrać, trzeba je chłonąć nie tylko umysłem i wzrokiem, ale całym sercem”. Dziś kierunek pracy szkoły wyznacza „Misja, dokument, który otwiera motto autorstwa Jana Karnowskiego: ,,Wychowanie młodego Pomorzanina powinno zataczać trzy kręgi: poznanie rzeczy własnych pomorskich, ogólnopolskich i ogólnoludzkich.”

 

Od kilku lat ślubowanie „pierwszaków” ma miejsce w październiku, a przybliżeniu uczniom sylwetki patrona, kultury kaszubskiej oraz regionu służy majowy „Tydzień z Janem Karnowskim”.  W tych dniach w szkole rozbrzmiewa „rodno mowa”, zakwitają kwiaty kaszubskiego haftu, mali artyści malarze odkrywają „Piękno Kaszubskiej Ziemi”.

 

Lata osiemdziesiąte i początek dziewięćdziesiątych to prawdziwa fala zmian organizacyjnych w polskiej oświacie, które miały odbicie również w naszej szkole. Z dniem 1 września Zbiorcza Szkoła Gminna stała się samodzielną Szkołą Podstawową nr 7 im. Jana Karnowskiego, a od 1 stycznia następnego roku organem prowadzącym jest Urząd Miejski w Chojnicach. W 1994 ogłoszono pierwszy konkurs na stanowisko dyrektora, którym została pani Regina Braun, następczyni wieloletniego kierownika „siódemki” – pani dyrektor Urszuli Dończyk.

 

Szkoła Podstawowa nr 7 była i jest placówką przyjazną dla uczniów i nauczycieli, o czym świadczy powrót wielu jej absolwentów po latach nauki w szkołach wyższego szczebla, ale już w roli pedagogów.

 

Po reformie szkolnictwa w 1999 roku został utworzony Zespół Szkół nr 7 w Chojnicach, w którego skład wchodzą do dziś: Szkoła Podstawowa nr 7 i Gimnazjum nr 3. Obie szkoły pracują pod kierownictwem pani dyr. Aleksandry Mroczkowskiej. Celem naszego gimnazjum „ jest wyposażenie ucznia w wiadomości i umiejętności, które ułatwią mu dalszą naukę i odnalezienie się w stale zmieniającym się świecie”. Taki kierunek wyznacza „Misja”, poprzedzona mottem autorstwa ks. Jana Twardowskiego – „[…] jeśli nie wiesz dokąd iść – sama cię droga poprowadzi.”
Gdy chcemy naprawdę coś ważnego odnaleźć, coś szlachetnego, coś dobrego, z myślą nie o sobie, ale o innych – to wówczas odnajdziemy drogę.”

 

Ks. Jan Twardowski został patronem Gimnazjum nr 3 już w maju 2009 roku z chwilą podliczenia głosów oddanych w tajnych wyborach, w których uczestniczyła cała społeczność szkolna. Formalne i uroczyste nadanie szkole imienia i wręczenie przedstawicielom uczniów sztandaru zainaugurowało rok szkolny 2010/2011. Święto było podwójne, ponieważ jednocześnie uroczyście otwarto nowo wybudowaną pełnowymiarową salę gimnastyczną, fantastycznie wyposażoną,  z galerią dla publiczności.

 

W jednej z małych salek przystań znalazły oddziały „zerowe”, które we wrześniu 2011 roku po wielu latach znowu wróciły do „siódemki”.

 

W październiku 2011 otwarto dla naszych uczniów kolejny piękny obiekt sportowy – „Orlik”.

 

Nasze gimnazjum od pierwszych dni tętni życiem. Duch patrona czuwa nie tylko nad tym, by to jego dyskretne wskazówki pozostawione w wierszach, kazaniach i rozważaniach kształtowały charaktery i  małe życiowe wybory naszych uczniów. Głos patrona słychać i z okazji „Tygodnia z Janem Twardowskim”, i z okazji Bożego Narodzenia, i z okazji Walentynek. Śpiewem, piękną recytacją, fotografią i ilustracją potwierdzamy trafność wyboru patrona.

 

Odbywa się  u nas wiele konkursów międzyszkolnych z kilkuletnią tradycją: „ Z poprawną polszczyzną za pan brat”, „Powiatowy Konkurs Literacki”, Powiatowy Konkurs „Świadomy Konsument Europy”, Powiatowy Konkurs Plastyczny „Karykatura Polityka”. Każdy znajdzie dla siebie pole do działania, jeśli tylko zechce.

 

Czterdziestoletnia historia szkoły to nie tylko rozwój bazy szkoły, to również osiągnięcia bardzo wielu zdolnych i pracowitych uczniów i oraz naszych absolwentów. Godny odnotowania jest zwycięstwo naszej drużyny w swojej kategorii wiekowej w Finale Ogólnopolskim konkursu „Odyseja Umysłu” i prawo do reprezentowania Polski na Finałach Światowych, które miały miejsce w dniach 27-30 maja 2011r. w University of Marylad w Stanach Zjednoczonych.

 

Od roku szkolnego 2016/2017 maluszki mogą chodzić do naszego przedszkola- od tego roku istnieją w naszej szkole świetnie wyposażone, nowoczesne oddziały przedszkolne.

Obecnie, w wyniku reformy edukacji, od 1 września 2017 roku nasza szkoła jest z powrotem ośmioletnią Szkołą Podstawową nr 7 im. Jana Karnowskiego.

Dnia 12 października 2017 roku  w naszej szkole odbyła się wielka i wzruszająca uroczystość z okazji 40-lecia istnienia „ Siódemki’. Apel, na który  tłumnie przybyli goście, poprowadzili: pani  Agata Malinowska i pan Łukasz Łysak, a scenariusz do niego napisała pani Danuta Połom. Całą galę można było  zobaczyć na nowoczesnym telebimie. Uroczystość – Jubileusz Czterdziestolecia Szkoły Podstawowej nr 7 w Chojnicach – utworem „Ta nasza młodość” z repertuaru Piwnicy pod Baranami rozpoczęła nasza absolwentka – Weronika Kowalska, która jest laureatką wielu konkursów o zasięgu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Można było usłyszeć ją na Kwietniowych spotkaniach z poezją, Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim oraz na Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej.

Zebrani  goście mogli obejrzeć na wielkim telebimie teledysk o naszej szkole. Z inicjatywy nauczycieli : Marii Guzelak- Robaszkiewicz, Rafała Lew- Kiedrowskiego, Kamili Szulc i Iwony Wróblewskiej, przy współudziale uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły, powstał ten film.

A społeczność szkolna została uwieczniona na pamiątkowym zdjęciu symboliczną siódemką. Powstały plakaty, a dla gości pamiątkowe zakładki zaprojektowane przez naszą absolwentkę- Monikę Małkowską.

Na karty historii Siódemki wpisuje się także spektakl pt. Calineczka w wykonaniu koła teatralnego Na razie bez nazwy w reżyserii p. Patrycji Rudnik i p. Danki Połom.

W październiku 2017 roku Stowarzyszenie Przyjaciół Siódemki z projektem „Z ciemności jest teatr” zostało laureatem III edycji programu „Decydujesz pomagamy” zorganizowanego przez  Tesco oraz Fundację Tesco Dzieciom. Dzięki głosom oddanym na nasze przedsięwzięcie udało się wygrać  5000 złotych i przygotować spektakl – adaptację baśni Hansa Christiana Andersena ukazanej w konwencji czarnego teatru.

Pokaz premierowy odbył się 28 lutego w Szkole Podstawowej nr 7 w Chojnicach. Przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem i okazało się tak interesujące, że koło teatralne zostało zaproszone do wystąpienia przed szerszą publicznością w ramach współpracy z Chojnickim Centrum Kultury. Calineczkę wystawiono 16 marca na auli w Szkole Podstawowej nr 1 w Chojnicach. Tej odsłonie towarzyszyły wielkie emocje, ponieważ przewagę na widowni stanowiły dzieci, a one są najszczerszymi odbiorcami kultury. I ten występ należy zaliczyć do udanych. Widzowie gratulowali reżyserkom, a dzieci po przedstawieniu rzuciły się na aktorów, by zrobić sobie z nimi pamiątkowe zdjęcia.

Szkoła Podstawowa nr 7 w Chojnicach idzie z duchem czasu. Od października  2019 roku nasza szkoła ma  nowe logo.  Jej nowy znak to sylweta niebieskiego koła z wpisaną niesymetrycznie formą otwartej książki. Koło znaku nawiązuje do tradycyjnej szkolnej tarczy, która na początku istnienia szkoły była obowiązującym znakiem „siódemki”. Ekspresyjna forma otwartej książki, nieograniczona z prawej strony konturem, jest inspiracją fragmentem tekstu hymnu szkolnego, w którym śpiewamy ”…Po książkę sięgaj codziennie, bierz z bohaterów przykłady…” Dynamiczna forma przywodzi skojarzenie  otwartych do lotu skrzydeł ptaka i  ma symbolizować obrany przez szkołę kierunek w edukacji, szkołę otwartą, dynamiczną i prężną w każdej dziedzinie. Autorką znaku jest nauczycielka sztuki  Violetta Klugowska.

Z kolei 5 grudnia 2019 roku   mogliśmy  uczestniczyć we wspaniałym  Festiwalu Muzycznym  pt. ,,Siódemka Łączy  Pokolenia’’   organizowanym  przez Stowarzyszenie Przyjaciół Siódemki . Celem festiwalu było pozyskane pieniędzy na plac zabaw dla najmłodszych uczniów naszej szkoły. Muzyczną podróż przez różne pokolenia i style poprowadzili p. Agata Malinowska i p. Piotr Grunau . Wszystkim wokalistom towarzyszył uczniowski chór pod opieką p. Sylwii Osińskiej. Mogliśmy wysłuchać wyjątkowych piosenek  w wykonaniu niezwykłych duetów: uczniów, rodziców, nauczycieli, seniorów, absolwentów naszej szkoły- największe przeboje i hity!

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu nauczycieli, rodziców , uczniów , instytucji oraz partnerów prywatnych festiwal miał tak sprawny i profesjonalny przebieg.

W styczniu 2020 roku w naszym mieście niezwykle uroczyście obchodziliśmy 100- lecie odzyskania niepodległości. Z tej okazji w Chojnicach zorganizowano wiele uroczystości, w których uczestniczyła nasza szkoła. Poza obchodami miejskimi braliśmy też udział w inicjatywach szkolnych. Były to m.in. : pogadanki na lekcjach historii, konkurs wiedzy „Śladami przeszłości”, konkurs plastyczny  „Śladami przeszłości”, którego celem było wykonanie plakatu techniką kolażu,  terenowa  gra historyczna na terenie Chojnic pt. „Ku wolności Tura”, Turniej Łuczniczy  o Puchar Burmistrza Chojnic w dwóch  kategoriach wiekowych: dla klas 1-3 oraz 4-8, na Starym Rynku wykonano wspólne zdjęcie chojniczan, które trafiło do Kapsuły Czasu.

Z kolei  w marcu 2020 roku   w Chojnickim Centrum Kultury  odbyła się impreza ,,Dokonania Roku’’- pełna emocji i wspaniałych doznań artystycznych. Jak co roku nominacje i laury w ważnych dla naszego miasta i okolic kategoriach pokazały, że wśród nas są ludzie z pasją, obdarzeni  wielkim talentem i otwarci na potrzeby innych. W gronie wyróżnionych znalazło się Stowarzyszenie Przyjaciół Siódemki. W kategorii Imprezy roku doceniono nasz Festiwal „Siódemka łączy pokolenia”, którego pomysłodawczynią jest pani Sylwia Osińska. Ta nominacja to nie jedyny „siódemkowy” akcent. W kategorii Kultura nominowane były 2 absolwentki  naszej szkoły – Weronika Kowalska i Viktoria Szopińska, a w kategorii Nauka i edukacja – Agata Wodowska. Gala zyskała niepowtarzalny klimat dzięki występom lokalnych artystów. Między innymi mieliśmy okazję wysłuchać piosenki w wykonaniu Weroniki, która w swojej kategorii została laureatką!