Hymn Szkoły Podstawowej

 

Pracą dziś nasza nauka,

Po wiedzę sięgaj w zapale.

Tego więc celu dziś szukaj i ucz się, ucz się wytrwale.

Po książkę sięgaj codziennie.

Bierz z bohaterów przykłady.

Bądź pilny, pracuj sumiennie,

posłuchaj pieśni tej rady.

W życiu niełatwo ci będzie

bez wiedzy i bez zawodu.

Mądry potrzebny jest wszędzie,

jest on światłością narodu.

Że Polski jesteśmy warci,

my światu też pokażemy.

Słowami poety wsparci,

za jego wzorem iść chcemy.

 

Henryk Kukliński