Kalendarz Roku Szkolnego

INFORMACJE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

 

1.Organizacja roku szkolnego

 

Lp. Data Wydarzenie
1. 3.09.2018 Rozpoczęcie roku szkolnego
2. 3.09.2018- 27.01.2019 Semestr I
3. 28.01.2019 -21.06.2019 Semestr II
4. 23.12.2018-31.12.2018 Zimowa przerwa świąteczna
5. 11.02.2019 – 24.02.2019 Ferie zimowe
6. 18.04.2019 – 23.04.2019 Wiosenna przerwa świąteczna
7. 21.06.2019 Zakończenie roku szkolnego
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Dni wolne od zajęć dydaktycznych i święta – ustawowe

 

Lp. Powód Data Dzień tygodnia
1. Wszystkich Świętych 1.11.2018 czwartek
2. Święto Pracy 1.05.2019 środa
3. Święto Konstytucji 3. Maja 3.05.2019 piątek

Dni wolne od zajęć dydaktycznych ustalone na mocy rozporządzenia o organizacji roku szkolnego:

Lp. Powód Data Dzień tygodnia
Szkoła Podstawowej  
1. Egzaminy gimnazjalne 10-12.04.2019 środa-piątek  
2. Sprawdzian po klasie 8 15-17.04.2019 poniedziałek-środa  
3. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 2.11.2018 piątek  
4. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 2.05.2019 czwartek  

 

 

  1. Terminy klasyfikacji

 

3 -14.09.2019– adaptacja uczniów klas IV-okres bez ocen niedostatecznych,
16.01.2019 – przekazanie informacji uczniom i ich rodzicom o przewidywanych  ocenach na I semestr

23.01.2019 – posiedzenie zespołów klasyfikacyjnych

24.01.2019- rada klasyfikacyjna

6.06.2019 – przekazanie informacji uczniom i ich rodzicom o przewidywanych ocenach rocznych

13.06.2019- posiedzenie zespołów klasyfikacyjnych

14.06.2019 – rada klasyfikacyjna

 

  1. Terminy diagnoz i egzaminów próbnych

 

Lp. Działania nauczyciele odpowiedzialni za realizację zadania Termin
1. Test diagnozujący umiejętności uczniów na początku klasy IV (język, polski, matematyka, język angielski) Nauczyciele uczący wrzesień 2018
2. Test wiedzy i umiejętności kluczowych ucznia kończącego I etap nauczania. M.Każmierczak kwiecień-maj 2018
3. Badanie umiejętności w klasie III gimnazjum

z przedmiotów humanistycznych

Zespół ds. analizy wyników egzaminu próbnego i zewnętrznego

Zespoły przedmiotowe

1 próba
4. Badanie umiejętności w klasie III gimnazjum

z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych

5. Badanie umiejętności w klasie III gimnazjum

z języków obcych

6. Badanie umiejętności w klasie 8

z przedmiotów humanistycznych

Zespół ds. analizy wyników egzaminu próbnego i zewnętrznego

Zespoły przedmiotowe

1 próba
7. Badanie umiejętności w klasie 8

z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych

8. Badanie umiejętności w klasie 8

z języków obcych

 

 

  1. Spotkania z rodzicami

 

 

20.09.2018 godz. 16.30 i 17.30 (czwartek)

 

Zebranie z rodzicami-informacyjne

18.10.2018 godz. 16.30 i 17.30 (czwartek) Zebranie z rodzicami
13.12.2018 godz. 16.30 i 17.30 (czwartek)

17.01.2019 godz. 16.30 i 17.30 (czwartek)

28.02.2019 godz. 16.30 (czwartek)

Zebranie z rodzicami

Zebranie z rodzicami

Zebranie z rodzicami

   
21.03.2019 godz. 16.30 i  17.30 (czwartek)

16.05.2019 godz. 16.30 i 17.30 (czwartek)

15.11.2018 godz. 16.00-16.30

Zebranie z rodzicami

Zebranie z rodzicami

Dyżur nauczycielski

 

  1. Terminy posiedzeń Rady Pedagogicznej
13.09.2018 czwartek Rada Pedagogiczna  
4.10.2018 czwartek Rada Pedagogiczna  
15.11.2018 czwartek Rada Pedagogiczna  
6.12.2018 czwartek Rada Pedagogiczna  
24.01.2019 czwartek Rada klasyfikacyjna-podsumowanie I semestru  
31.01.2019 czwartek Rada Analityczna  
14.03.2019 czwartek Rada Pedagogiczna  
11.04.2019 czwartek Rada Pedagogiczna  
14.06.2018 czwartek Rada klasyfikacyjna  
sierpień   Rada Analityczna  

 

  1. Ważne wydarzenia

2.10.2018 Ślubowanie klas pierwszych

………. Drzwi otwarte

27-29.03.2019 Rekolekcje

20.05.2019-24.05 2019 Tydzień z Janem Karnowskim

27.05.2019-31.05.2019 Tydzień z ks. Janem Twardowskim

25.05.2019 Festyn ekologiczny

18.06.2019 Festiwal Nauki

19.06.2019 apele podsumowujące

21.06.2019 zakończenie roku szkolnego