Kalendarz Roku Szkolnego

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI

ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 

 

1.Organizacja roku szkolnego

 

Lp. Data Wydarzenie
1. 1.09.2020 Rozpoczęcie roku szkolnego
2. 1.09.2020-29.01.2021 Semestr I
3. 30.01.2021-25.06.2021 Semestr II
4. 23.12.2020- 1.01.2021 Zimowa przerwa świąteczna
5. 4.01.2021–17.01.2021 Ferie zimowe
6. 1.04.2021 -6.04.2021 Wiosenna przerwa świąteczna
7. 25.06.2021 Zakończenie roku szkolnego
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Dni wolne od zajęć dydaktycznych i święta – ustawowe

 

Lp. Powód Data Dzień tygodnia
1. Wszystkich Świętych 1.11.2020 niedziela
2. Święto Pracy 1.05.2021 sobota
3. Święto Konstytucji 3Maja 3.05.2021 poniedziałek
      3. Dzień Edukacji Narodowej 14.10.2020 środa
4. Święto Niepodległości 11.11.2020 środa
5. Dzień wolny 24.12. 2020 czwartek
5. Trzech Króli 6.01.2021 środa
6. Boże Ciało 3.06.2021 czwartek

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych ustalone na mocy rozporządzenia o organizacji roku szkolnego:

Lp. Powód Data Dzień tygodnia
Szkoła Podstawowej
1. Sprawdzian po klasie 8 25-27.05.2021 wtorek- czwartek
2. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych  29-30.04.2021  czwartek-piątek
3. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych  4.06.2021  piątek
4. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 7.06.2021 poniedziałek

 

  1. Terminy klasyfikacji i Rad Pedagogicznych

 

1-11.09.2020– adaptacja uczniów klas IV-okres bez ocen niedostatecznych,

22.01.2021 – przekazanie informacji uczniom i ich rodzicom o przewidywanych  ocenach na I semestr

28.01.2021 – posiedzenie zespołów klasyfikacyjnych

29.01.2021-rada klasyfikacyjna

4.02.2021- rada analityczna

14.06.2021 – przekazanie informacji uczniom i ich rodzicom o przewidywanych ocenach rocznych

16.06.2021- posiedzenie zespołów klasyfikacyjnych

17.06.2021 – rada klasyfikacyjna

24.06.2021 –rada analityczna

 

  1. Terminy diagnoz i egzaminów próbnych

 

Lp. Działania nauczyciele odpowiedzialni za realizację zadania Termin
1. Test diagnozujący umiejętności uczniów na początku klasy IV (język, polski, matematyka, język angielski) Nauczyciele uczący wrzesień 2020
2. Badanie umiejętności w klasie 8

z języka polskiego

Zespół ds. analizy wyników egzaminu próbnego i zewnętrznego

Zespoły przedmiotowe

1 próba
3. Badanie umiejętności w klasie 8

z przedmiotów matematyki

4. Badanie umiejętności w klasie 8

z języka obcego

 

 

  1. Spotkania z rodzicami
 

10.09.2020(czwartek)

15.09.2020 (wtorek)

17.09.2020 ( czwartek)

10.12.2020 (czwartek)- spotkanie na platformie Teams:

kl.1-4 godz. 17.00-18.00,

kl. 5-8 godz. 18.00-19.00.

 

 

 

6.Ważne wydarzenia

1.10.2020Ślubowanie klas pierwszych

18.02.2021 Drzwi otwarte

……………….Rekolekcje

10.05.2021-14.05 2021 Tydzień z Janem Karnowskim

15.05.2021Festyn ekologiczny

22-23.06.2021 Festiwal Nauki

21.01.2021 i24.06.2021 apele podsumowujące

25.06.2021 zakończenie roku szkolnego