Kalendarz Roku Szkolnego

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI

ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 

 

1.Organizacja roku szkolnego

 

Lp. Data Wydarzenie
1. 2.09.2019 Rozpoczęcie roku szkolnego
2. 2.09.2019-10.01.2020 Semestr I
3. 11.01.2020 -26.06.2020 Semestr II
4. 23.12.2019- 1.01.2020 Zimowa przerwa świąteczna
5. 13.01.2020–26.01.2020 Ferie zimowe
6. 9.04.2020 -14.04.2020 Wiosenna przerwa świąteczna
7. 26.06.2020 Zakończenie roku szkolnego
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Dni wolne od zajęć dydaktycznych i święta – ustawowe

 

Lp. Powód Data Dzień tygodnia
1. Wszystkich Świętych 1.11.2019 piątek
2. Święto Pracy 1.05.2020 piątek
      3. Dzień Edukacji Narodowej 14.10.2019 poniedziałek
4. Święto Niepodległości 11.11.2019 poniedziałek
5. Trzech Króli 6.01.2020 poniedziałek
6. Boże Ciało 11.06.2020 czwartek

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych ustalone na mocy rozporządzenia o organizacji roku szkolnego:

Lp. Powód Data Dzień tygodnia
Szkoła Podstawowej
1. Sprawdzian po klasie 8 21-23.04.2020 wtorek- czwartek
2. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

(rekolekcje dla uczniów)

16-18.03.2020 poniedziałek-środa
3. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 12.06.2020 piątek
4. Egzamin próbny- język obcy

 

 

  1. Terminy klasyfikacji

 

2-13.09.2019– adaptacja uczniów klas IV-okres bez ocen niedostatecznych,

2.01.2020 – przekazanie informacji uczniom i ich rodzicom o przewidywanych  ocenach na I semestr

9.01.2020 – posiedzenie zespołów klasyfikacyjnych

9.01.2020- rada klasyfikacyjna

15.06.2020 – przekazanie informacji uczniom i ich rodzicom o przewidywanych ocenach rocznych

22.06.2020- posiedzenie zespołów klasyfikacyjnych

23.06.2020 – rada klasyfikacyjna

 

  1. Terminy diagnoz i egzaminów próbnych

 

Lp. Działania nauczyciele odpowiedzialni za realizację zadania Termin
1. Test diagnozujący umiejętności uczniów na początku klasy IV (język, polski, matematyka, język angielski) Nauczyciele uczący wrzesień 2019
2. Test wiedzy i umiejętności kluczowych ucznia kończącego I etap nauczania. K. Dahlke kwiecień-maj 2020
3. Badanie umiejętności w klasie 8

z języka polskiego

Zespół ds. analizy wyników egzaminu próbnego i zewnętrznego

Zespoły przedmiotowe

1 próba
4. Badanie umiejętności w klasie 8

z przedmiotów matematyki

5. Badanie umiejętności w klasie 8

z języka obcego

 

 

  1. Spotkania z rodzicami

 

 

 

17.09.2019 godz. 16.30 i 17.30 (wtorek)

 

Zebranie z rodzicami

17.12.2019 godz. 16.30 i 17.30 (wtorek)

26.02.2020 godz. 16.30 i 17.30 (środa)

Zebranie z rodzicami

Zebranie z rodzicami

5.05.2020 godz. 16.30 i 17.30 (wtorek)

 

Zebranie z rodzicami

 

 

 

  1. Terminy zebrań Rady Pedagogicznej

 

12.09.2019 czwartek Rada Pedagogiczna
7.11.2019 czwartek Rada Pedagogiczna  
9.01.2020 czwartek Zespoły klasyfikacyjne i Rada klasyfikacyjna
30.01.2020 czwartek Rada Analityczna
12.03.2020 czwartek Rada Pedagogiczna -szkoleniowa
16.04.2020 czwartek Rada Pedagogiczna
4.06.2020 czwartek Rada Pedagogiczna
22.06.2020 czwartek Zespoły klasyfikacyjne
23.06.2020 piątek Rada klasyfikacyjna
26.06.2020 piątek Rada analityczna

 

  1. Ważne wydarzenia

8.10.2019 Ślubowanie klas pierwszych

7.02.2020  Drzwi otwarte

16-18.03.2020  Rekolekcje

11.05.2020-15.05 2020 Tydzień z Janem Karnowskim

15.05.2020 Festyn ekologiczny

24-25.06.2020 Festiwal Nauki

10.01.2020 i 25.06.2020 apele podsumowujące

26.06.2020 zakończenie roku szkolnego