Kalendarz Roku Szkolnego

INFORMACJE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

1.Organizacja roku szkolnego

 

Lp. Data Wydarzenie
1. 4.09.2017 Rozpoczęcie roku szkolnego
2. 4.09.2017-26.01.2018 Semestr I
3. 27.01.2018 -22.06.2018 Semestr II
4. 23.12.2017-31.12.2017 Zimowa przerwa świąteczna
5. 29.01.2018 – 11.02.2018 Ferie zimowe
6. 29.03.2018 – 3.04.2018 Wiosenna przerwa świąteczna
7. 22.06.2018 Zakończenie roku szkolnego
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Dni wolne od zajęć dydaktycznych i święta – ustawowe

 

Lp. Powód Data Dzień tygodnia
1. Wszystkich Świętych 1.11.2017 środa
2. Święto Pracy 1.05.2018 wtorek
3. Święto Konstytucji 3. Maja 3.05.2018 czwartek
4. Boże Ciało 31.05.2018 czwartek

Dni wolne od zajęć dydaktycznych ustalone na mocy rozporządzenia o organizacji roku szkolnego:

Lp. Powód Data Dzień tygodnia
Szkoła Podstawowa
1. Egzaminy gimnazjalne 18-20.04.2018 środa-piątek
2. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 2.05.2018 środa
3. Piątek po Bożym Ciele 1.06.2018 piątek
4. Próbny egzamin gimnazjalny 1 dzień

 

 

  1. Terminy klasyfikacji

 

4 -15.09.2017– adaptacja uczniów klas IV-okres bez ocen niedostatecznych,
18.12.2017 – rozpoczęcie procedury wystawiania ocen klasyfikacyjnych  w I semestrze

16.01.2018 – przekazanie informacji uczniom i ich rodzicom o przewidywanych  ocenach na I semestr

23.01.2018 – posiedzenie zespołów klasyfikacyjnych

25.01.2018– rada klasyfikacyjna

14.05.2018 – rozpoczęcie procedury wystawiania rocznych ocen klasyfikacyjnych

7.06.2018 – przekazanie informacji uczniom i ich rodzicom o przewidywanych ocenach rocznych

14.06.2018 – posiedzenie zespołów klasyfikacyjnych

18.06.2018 – rada klasyfikacyjna

 

 

  1. Spotkania z rodzicami

 

 5.09.2017 godz.  16.30       (wtorek)

21.09.2017 godz. 16.30 i 17.30 (czwartek)

Zebranie z rodzicami oddziałów przedszkolnych

Zebranie z rodzicami-informacyjne

19.10.2017 godz. 16.30 i 17.30 (czwartek) Zebranie z rodzicami – konsultacyjne
14.12.2017 godz. 16.30 i 17.30 (czwartek)

22.02.2018 godz. 16.30 (czwartek)

Zebranie z rodzicami – informacyjne

 

Zebranie z rodzicami uczniów kl.III G

22.03.2018 godz. 16.30 i  17.30 (czwartek)

10.05.2018 godz. 16.30 i 17.30 (czwartek)

Zebranie z rodzicami – konsultacyjne

 

Zebranie z rodzicami- informacyjne

7.06.2018 godz. 16.00 Zebranie z rodzicami przyszłorocznych uczniów

klas I

 

 

  1. Ważne wydarzenia

2.10.2017 Ślubowanie klas pierwszych

9.11.2017 Zaduszki z ks. Janem Twardowskim

17.02.2018 Drzwi otwarte dla szkoły podstawowej

……  2018  Rekolekcje

16.05.2018-22.05 2018 Tydzień z Janem Karnowskim

23.05.2018-30.05.2018 Tydzień z ks. Janem Twardowskim

9.06.2018 Festyn ekologiczny

19.06.2018 Festiwal Nauki

 

 

  1. Terminy

 

12.10.2017 uroczystość 40-lecia szkoły

23.11.2017 dyżur nauczycielski

11.01.2018 dyżur nauczycielski

26.04.2018 dyżur nauczycielski