Promocja Zdrowia

Szkoła Promująca Zdrowie

 

Definicja Zdrowia

 

 

Według Światowej Organizacji Zdrowia:

„ ZDROWIE” jest stanem pełnego dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego, społecznego, a nie tylko niewystępowaniem choroby lub niedołęstwa.

 

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zdrowie człowieka składa się z kilku, wzajemnie ze sobą powiązanych wymiarów:

 

 • Zdrowie fizyczne – prawidłowe funkcjonowanie organizmu, wszystkich jego układów i narządów
 • Zdrowie psychiczne, a w jego obrębie zdrowie:
  – umysłowe czyli zdolność do jasnego, logicznego    myślenia
  – emocjonalne czyli zdolność do rozpoznawania uczuć i
  wyrażania ich w odpowiedni sposób, umiejętność radzenia sobie ze stresem, napięciem depresją, lękiem
 • Zdrowie społeczne – zdolność do utrzymywania prawidłowych relacji z innymi ludźmi
 • Zdrowie duchowe – związane z wyznawanym systemem wartości

 

zdrowie2

Szkoła Promująca Zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną:

 

 • systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,
 • wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

 

 

Szkoła promująca zdrowie to:

zdrowie1

Cele Szkoły Promującej Zdrowie

 

Nadrzędnym  celem  Szkoły Promującej Zdrowie jest zdrowy styl życia społeczności lokalnej, tzn. pracowników i uczniów.

 

Aby to osiągnąć społeczność szkolna powinna starać się m.in.:

 • kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie u każdej osoby, w rodzinie i w społeczności lokalnej,
 • zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stwarzać uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów,
 • zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko fizyczne pracy i nauki,
 • włączyć edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania
 • szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,
 • umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniać ich poczucie własnej wartości,
 • wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego,
 • włączyć do działań szkoły służbę zdrowia zwłaszcza do edukacji zdrowotnej oraz do pomocy uczniom we wchodzeniu w rolę aktywnego konsumenta opieki zdrowotnej.

 

Standardy Szkoły Promującej Zdrowie

 1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.
 2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
 3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
 4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

 

Największy wpływ na zdrowie człowieka ma prowadzony przez niego styl życia rozumiany jako zespół codziennych zachowań dotyczących:

 

 • odżywiania
 • aktywności fizycznej
 • higieny
 • bezpieczeństwa
 • relacji między ludzkich
 • radzenia sobie ze stresem
 • poddawaniu się profilaktycznym badaniom lekarskim

 

Zespół ds. Szkoły Promującej Zdrowia

 1. Kinga Dahlke
 2. Martyna Fałczyńska
 3. Anna Górnowicz
 4. Grażyna Jagoda
 5. Dorota Król –  koordynator
 6. Paulina Kuklińska
 7. Mariola Remus
 8. Paweł Skiba
 9. Patrycja Zmuda Trzebiatowska

W kolejnym roku szkolnym czyli 2019/2020 przed nami również wiele wyzwań, by nadal prowadzić zdrowy styl życia. Jeśli chcesz wiedzieć , co się u nas dzieje, zaglądaj tuuu…

 

Szkoła Promująca Zdrowie

 

Nasza szkoła od wielu już lat promuje zasady zdrowego stylu życia i podejmuje liczne działania z zakresu edukacji zdrowotnej prowadzone w ramach zajęć lekcyjnych i dodatkowych. Edukacja zdrowotna stanowi ważny element życia szkoły. Uczestniczymy w wielu programach, projektach i przedsięwzięciach promujących zdrowy styl życia.

Od 24 października 2013r. należymy do Pomorskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Nasze działania mają na celu uświadomienie społeczności szkolnej potrzeby dbałości o swoje zdrowie, bezpieczeństwo i otaczające nas środowisko.

certyfikat

Definicja szkoły promującej zdrowie

Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną:

 • systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,
 • wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

Nowy model SzPZ (ryc. 1) ma inną formę graficzną, ale podobnie jak poprzedni, uwzględnia trzy poziomy: warunki dla tworzenia SzPZ, główne kierunki działań i oczekiwane efekty. Zmodyfikowano niektóre sformułowania działań na tych poziomach

dzialania

 

Witamy  w nowym roku szkolnym 2018/2019. Nadal jesteśmy szkołą promującą zdrowie. U nas stale coś się dzieje. Chcesz wiedzieć jak żyć zdrowo, często odwiedzaj naszą stronę. Cały czas realizujemy zadania prozdrowotne wynikające z harmonogramu działań, który zamieszczamy poniżej.

 

 

Harmonogram działań na rok szkolny 2018/2019r

 

Zadanie I    Kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży oraz pracowników szkoły.

Lp. DZIAŁANIE EFEKT DZIAŁANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNY
1. Spotkanie ze specjalistami w zakresie żywienia. Zmiana nawyków żywieniowych uczniów. Cały rok Zainteresowani nauczyciele.
2. Realizacja działań związanych z udziałem w programie „Szkoła z witaminą” Pomoc żywieniowa dla uczniów, zmiana nawyków. Cały rok Cz. Wirkus

wychowawcy

3. Przeprowadzenie szkolenia dotyczącego profilaktyki zdrowia. Zmiana nawyków żywienia. Jedno szkolenie w roku szkolnym. Cały zespól
4. Kółko kulinarne – klasy VI Umiejętność przygotowania zdrowego posiłku. Cały rok E. Gładka
5. Akcja „Witaminowy poranek” Uświadomienie uczniom bogactwa witamin ze świeżo wyciskanych warzyw i owoców Październik

Marzec

D. Król

H. Wyrowińska

P. Rudnik

6. „Zdrowe piątki”

klasy I-III

Wdrażanie do wyrobienia nawyków zdrowego odżywiania. Cały rok Wychowawcy
7. „Śniadanie daje moc”

Klasy I-III

Wdrażanie do zdrowego stylu życia. Cały rok wychowawcy

 

 

Zadanie II   Zapobieganie zaburzeniom odżywiania ( nadwaga, otyłość )

Lp. DZIAŁANIE EFEKT DZIAŁANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNY
1. Gazetka informacyjna „Stop cukrom!” Zwiększanie świadomości uczniów Październik

Maj

P. Skiba

 

 

Zadanie III   Kształtowanie zdrowej sylwetki i właściwych nawyków higienicznych.

Lp. DZIAŁANIE EFEKT DZIAŁANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNY
1. „Ćwicz zdrowo bez obciążenia” – lekcje pokazowe Dbałość o swoje zdrowie i wygląd w odpowiedni sposób do wieku. Początek grudnia P. Skiba
2. Spotkanie ze stomatologiem i pielęgniarką Przestrzeganie zasad higieny w życiu codziennym. Cały rok Zainteresowani nauczyciele

 

 

Zadanie IV   Poprawa relacji rówieśniczych.

Lp. DZIAŁANIE EFEKT DZIAŁANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNY
1. Przygotowanie scenariuszy, tekstów, pogadanek na godziny wychowawcze Kształtowanie poprawnych relacji rówieśniczych. Styczeń Cały zespół

 

2018/19

Festyn Ekologiczny – https://www.zs7chojnice.pl/festyn-ekologiczny-4/

Niesamowity świat higieny jamy ustnej – https://www.zs7chojnice.pl/niesamowity-sw…-jamy-ustnej-3/

Higienistka Stomatologiczna – https://www.zs7chojnice.pl/higienistka-stomatologiczna/

Jesienny rajd rowerowy klasy 5E – https://www.zs7chojnice.pl/jesienny-rajd-klasy-5e/

Owoce i warzywa w szkole – https://www.zs7chojnice.pl/owoce-i-warzyw…atka-jarzynowa/

Duże przerwy z siłownią – https://www.zs7chojnice.pl/duze-przerwy-z-silownia-i-do-tego-link/

W krainie zdrowych nawyków – https://www.zs7chojnice.pl/w-krainie-zdrowych-nawykow/

Niesamowity świat higieny jamy ustnej – https://www.zs7chojnice.pl/niesamowity-swiat-higieny-jamy-ustnej-2/

 

 

2017/18

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi działaniami podjętymi w roku szkolnym 2017/2018.

Dzień bez telefonu komórkowego – https://www.zs7chojnice.pl/dzien-bez-telefonu-komorkowego/

Lekcja ratownictwa – https://www.zs7chojnice.pl/lekcja-ratownictwa/

Wizyta u dentysty – https://www.zs7chojnice.pl/wizyta-u-dentysty/

Prelekcja na temat zdrowego odżywiania  – https://www.zs7chojnice.pl/prelekcja-na-temat-zdrowego-odzywania/

Zdrowe śniadanie – https://www.zs7chojnice.pl/zdrowe-sniadanie/

Sałatka z darów jesieni –  https://www.zs7chojnice.pl/salatka-z-darow-jesieni/

Siłownia zewnętrzna – https://www.zs7chojnice.pl/zdrowie-wez-w-swe-rece-zaufaj-siodemce-3/

Lekkoatletyka dla każdego – https://www.zs7chojnice.pl/sport-nas-poruszyl/

Z wizytą w gabinecie stomatologicznym – https://www.zs7chojnice.pl/3-d-z-wizyta-w-gabinecie-stomatologicznym/

Rajd rowerowy – https://www.zs7chojnice.pl/klasa-7b-sportowa-na-rajdzie-rowerowym-do-malych-swornegaci/

Obchody dnia Ziemi w Siódemce – https://www.zs7chojnice.pl/obchody-dnia-ziemi-w-siodemce/