Pierwsza pomoc przedmedyczna  w klasie 1a

W piątek 7.06.2019r. klasę 1a odwiedziła pielęgniarka szkolna. Celem zajęć było przygotowanie uczniów do wykonywania prostych czynności udzielania pierwszej pomocy oraz prawidłowego zachowania się w czasie wypadku, w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Dzieci miały okazję wysłuchać informacji na temat udzielania pierwszej pomocy w przypadku oparzeń, skaleczeń, zasłabnięć i złamań. Dzieci uczyły się jak należy sprawdzać przytomność osoby poszkodowanej i w jaki sposób można komuś pomóc zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe. Poza tym utrwaliły sobie numery alarmowe służb ratowniczych oraz zasady bezpiecznej zabawy. Następnie zdobytą wiedzę wykorzystały w trakcie ćwiczeń praktycznych na manekinach. Serdecznie dziękujemy Pani pielęgniarce za tak cenną i ciekawą lekcję.

Komentarze