Pierwsza pomoc

Uczniów z klas I-III i  Oddziałów Przedszkolnych odwiedziła pielęgniarka szkolna pani Bożena Osowska, która przeprowadziła  szkolenie z pierwszej pomocy oraz pokazywała, jak należy opatrywać rany.  Dzieci z chęcią wcielały się w rolę pacjentów i ratowników medycznych. Uczniowie z zaciekawieniem słuchali pielęgniarki i przyglądali się pokazowi sztucznego oddychania. Potem każdy mógł spróbować swoich sił na fantomie i nauczyć się, jak prawidłowo uciskać klatkę piersiową, aby pomóc uratować komuś życie. Następnie dzieci w parach wzajemnie opatrywały sobie rany bandażem, oczywiście pod okiem pani pielęgniarki. Podsumowując zajęcia pani pielęgniarka stwierdziła, że egzamin z udzielania pierwszej pomocy  wszyscy zdali i  na pewno będą potrafili udzielić pierwszej pomocy w razie wypadku.

Komentarze