Podsumowanie XVIII Powiatowego Konkursu Literackiego


Celem konkursu było inspirowanie do aktywności twórczej młodych ludzi, rozbudzanie wśród młodzieży zainteresowania prozą i poezją, a także promocja talentów literackich. Uczestnicy konkursu mieli okazję pogłębić swoją wiedzę na temat twórczości ks. Jana oraz rozwinąć wyobraźnię.
Ciekawym pomysłem było to, że nie została narzucona żadna forma pracy literackiej. Można było posługiwać się dowolnym gatunkiem literackim .

Słowa ks. Jana Twardowskiego:

„Kiedy wydaje się, że wszystko się skończyło,

wtedy dopiero wszystko się zaczyna.”

były punktem wyjścia do snucia opowieści o spotkaniach z ludźmi, którzy prezentują właśnie takie postawy, gdyż nasz patron był pogodnym i obdarzonym talentami człowiekiem- i to z poczuciem humoru.

31 maja 2019 r. w redakcji „Czasu Chojnic” odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu literackiego. Na konkurs wpłynęło 51 prac z 12 szkół powiatu chojnickiego.

Komisja konkursowa w składzie: Kazimierz Jaruszewski (Chojnickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk), Wiesława Tyborska, Grażyna Jażdżewska, Kamila Szulc i Alina Jaruszewska (Szkoła Podstawowa nr 7 w Chojnicach) dokonała oceny prac konkursowych i nagrodziła prace następujących uczniów:

I miejsce – Dominika Żakowska (Katolicka Szkoła Podstawowa z Chojnic) i Dominika Otto (SP nr 8 w Chojnicach)

II miejsce – Kacper Fojuth (SP im. 18 Pułku Ułanów Pomorskich w Nowej Cerkwi)

III miejsce – Monika Solejewska (SP im. 18 Pułku Ułanów Pomorskich w Nowej Cerkwi)

Wyróżnienia – Sara Drobińska (SP nr 2 w Brusach), Kinga Schramke (SP nr 2 w Brusach), Jakub Chabowski (SP nr 2 w Czersku)

Nagrodę Specjalną „Czasu Chojnic” redaktor naczelna Ramona Wieczorek-Frymark przyznała Jakubowi Chabowskiemu.

Organizatorzy bardzo serdecznie dziękują opiekunom, uczniom za uczestnictwo w tej edycji konkursu.

Komentarze