Podsumowanie zakończenia roku szkolnego 2019/2020 w Szkole Podstawowej nr 7

26 czerwca 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 7 im. Jana Karnowskiego w Chojnicach nastąpiło oficjalne zakończenie roku szkolnego.

Panująca pandemia i związane z nią ograniczenia zmusiły nas do obchodów tego wydarzenia w szczególnych warunkach.

Oficjalna uroczystość przeznaczona była jedynie dla uczniów klas 8, którzy kończyli swoją edukację w naszej szkole. Poszczególne klasy brały udział w skromnej ceremonii zgodnie z ustalonym harmonogramem. Uczniowie byli żegnani przez nauczycieli wychowawców oraz Dyrekcję. Został odśpiewany hymn, nastąpiło uroczyste ślubowanie, a także rozdanie świadectw i wyróżnień dla najlepszych uczniów.

W tej niezwykłej chwili nie udało się uniknąć drżenia głosu oraz uronienia łzy, jednak Pani Dyrektor pokrzepiła wszystkich ważnymi słowami: ,,W życiu nie chodzi o czekanie, aż burza minie. Chodzi o to, by nauczyć się tańczyć w deszczu”. W tym pięknym cytacie burza symbolizuje nie tylko obecną sytuację, ale wszystkie przyszłe trudności losu. Taniec w deszczu prezentuje naszą postawę – nie poddajemy się, tylko wspólnie staramy się pokonać wszelkie trudności.

Absolwentom życzymy sukcesów w kolejnym etapie edukacji i dorosłym życiu oraz zachęcamy do odwiedzania szkoły, która była przez lata Waszym drugim domem i zawsze nim pozostanie.

Uczniowie pozostałych klas również otrzymali swoje świadectwa, które rozdane zostały przy wejściach do szkoły – była to ważna chwila i okazja do krótkiej rozmowy z wychowawcami po długiej rozłące.

W ten sposób rozpoczęły się wakacje…

Całej społeczności szkolnej – uczniom, rodzicom oraz nauczycielom i pozostałym pracownikom szkoły życzymy miłych wakacji, wypełnionych radosnymi chwilami pełnymi wypoczynku i zdrowia.

 

Komentarze