Projekt edukacyjny “W świecie ciekawych zawodów” w oddziale 5 latków

W grupie 5 latków w dniach od 17.05 do 02.06.2021 r. był realizowany projekt edukacyjny „W świecie ciekawych zawodów”, którego celem było wzbogacenie zainteresowań dzieci na temat wybranych zawodów wykonywanych przez dorosłych oraz uświadomienie znaczenia pracy w życiu człowieka.
Na początku projektu przedszkolaki wspólnie z nauczycielem ustalili, co już wiedzą na temat zawodów. Następnie dzieci wybrały 5 zawodów, o których chciałyby się więcej dowiedzieć tworząc siatkę pytań. Największym zainteresowaniem okazał się zawód: lekarza, farmaceuty, kucharza, kelnerki i strażaka.
W realizacji tego projektu wykorzystaliśmy różne ciekawe formy pracy: zajęcia grupowe oraz w mniejszych zespołach, zabawy w kącikach tematycznych, spotkania z ekspertami, wyjścia do wybranych miejsc pracy.
Realizowany projekt „W świecie ciekawych zawodów” cieszył się dużym zainteresowaniem wśród dzieci. Przedszkolaki poszerzyły swoją wiedzę na temat pracy lekarza, farmaceuty, kucharza, kelnerki i strażaka. Podczas projektu dzieci chętnie angażowały się w prace plastyczne zabawy tematyczne i dydaktyczne – prezentując w nich zdobytą wiedzę.
Zapraszamy do obejrzenia fotorealcji oraz prezentacji na Facebooku!

Komentarze