REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Drodzy Rodzice, Uczniowie,
od 15 czerwca 2020r. do 10 lipca 2020r. będzie możliwe zakładanie kont na stronie www.chojnice.edu.com.pl/kandydat
w trakcie zakładania konta system wygeneruje Identyfikator(login) oraz określicie swoje hasło.  W systemie wybieramy 3 szkoły (prowadzone przez Starostwo Powiatowe Chojnice).
Kandydat otrzyma miejsce w jednym oddziale, usytuowanym najwyżej w jego hierarchii.  Po zalogowaniu i wyborze szkół oraz oddziałów DRUKUJESZ wniosek z systemu. Musicie wspólnie go podpisać i osobiście dostarczyć do szkoły 1 wyboru! Po dostarczeniu wniosku do szkoły nie należy już zmieniać kolejności wybranych oddziałów, bo może to spowodować podczas weryfikacji odrzucenie wniosku.
Zachęcam do zaglądania na stronę na facebooku “Możesz być kim chcesz” doradztwo zawodowe. Tam będą też umieszczane aktualne informacje.


“MOŻESZ BYĆ KIM CHCESZ” – WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Drodzy Rodzice, Uczniowie,
poniżej przedstawiam ważną informację dla uczniów wybierających typ szkoły: technikum bądź branżową szkołę 1 stopnia. Wszystkie tego typu informacje umieszczam na stronie facebooka “Możesz być kim chcesz” doradztwo zawodowe – stworzoną na początku marca w celu wsparcia działań doradczych online.
TO JEST WAŻNE!
!!! Uczniowie urodzeni w 2006 roku – badanie w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w celu uzyskania pozytywnej opinii o braku przeciwwskazań do zatrudnienia ucznia w celu przygotowania zawodowego na warunkach określonych dla pracowników młodocianych.

!!! Uczniowie wybierający szkołę typu technikum lub branżową udają się do lekarza 1 kontaktu w celu uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań do wykonywanego zawodu.
Pamiętajcie, że jeśli wybieracie różne zawody, powiedzcie o tym lekarzowi, żebyście nie musieli iść po ponowne zaświadczenie.

W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji. Urszula Wirkus-Wielińska

Komentarze