Komunikaty

 

 

Komunikaty na rok szkolny 2018/19

 

Komunikat dla rodziców dotyczący przedszkola

Komunikat dla rodziców uczniów klas I

Komunikat dla rodziców uczniów SP

 

 

———————————————————————————————————————————————–

 

21-06-2018

Stypendia

Do 16 lipca można składać wnioski o stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego na rok szkolny 2018/2019. Wsparcie przyznawane jest w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego.

Szczegóły

 

08-06-2018

Szanowni Rodzice,

z uwagi na zmiany w otoczeniu prawnym w szczególności dotyczące ochrony danych osobowych, chcielibyśmy Państwa przygotować na nową formułę ubezpieczeń szkolnych.

W związku z tym, że obowiązująca polisa od wypadków dla dzieci obowiązuje do końca sierpnia, decyzję należy podjąć przed 1 września.

W związku z powyższym w środę 13 czerwca o godz.19.15 na nowej sali gimnastycznej odbędzie się specjalne półgodzinne spotkanie prowadzone przez przedstawiciela firmy ubezpieczeniowej AXA przybliżające nową formułę ubezpieczenia.

Liczymy na Państwa obecność, gdyż bezpieczeństwo dzieci w placówce jest sprawą priorytetową. Wspólnie wypracujemy taki model, aby wszystkie dzieci, przychodząc 1 września do szkoły, były ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków, co służy ogólnemu dobru naszej szkolnej społeczności, którą tworzą: uczniowie, rodzice, dyrektor, nauczyciele oraz personel opiekuńczo-dydaktyczny.


 

16-05-2018

Spotkanie z Rodzicami uczniów, którzy w roku szkolnym 2018/19 rozpoczną naukę w I klasie Szkoły Podstawowej nr 7, odbędzie się 7 czerwca o godz. 16.00 w nowej sali gimnastycznej.

Bardzo prosimy o przyjście Rodziców na spotkanie bez dzieci.

Spotkanie z Rodzicami uczniów, którzy w roku szkolnym 2018/19 rozpoczną naukę w przedszkolu lub oddziale „0” znajdującym się przy Szkole Podstawowej nr 7, odbędzie się

11 czerwca o godzinie 17.00 w nowej sali gimnastycznej.

Również bardzo prosimy o przyjście Rodziców na spotkanie bez dzieci.


 

25-04-2018

Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Chojnice 24/2018 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz klas I szkół podstawowych

rodzice kandydatów po podaniu do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych,

składają pisemne oświadczenie woli przyjęcia dziecka.

Druk oświadczenia woli dostępny jest w sekretariacie szkoły lub

na stronie internetowej szkoły.

Termin składania oświadczenia dla klas I mija 15 maja br.

Brak takiego oświadczenia skutkuje skreśleniem dziecka z listy zakwalifikowanych.

Pobierz oświadczenie

 

Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Chojnice 24/2018 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz klas I szkół podstawowych

rodzice kandydatów po podaniu do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych,

składają pisemne oświadczenie woli przyjęcia dziecka.

Druk oświadczenia woli dostępny jest w sekretariacie szkoły lub

na stronie internetowej szkoły.

 

Termin składania oświadczenia dla kandydatów do oddziałów przedszkolnych mija 16 maja br.

Brak takiego oświadczenia skutkuje skreśleniem dziecka z listy zakwalifikowanych.

Pobierz oświadczenie


 

06-04-2018 odbędą się testy sprawnościowe:

– o godz. 16:00 dla klas 3,

– o godz 17:30 dla klas6.

 

 

27-11-2017 – Konsultacje z rodzicami

 

 

01-06-2017

Informujemy rodziców, że wpłaty dokonane na konto Ministerstwa Edukacji Narodowej  za zniszczone podręczniki do klas od I do III szkoły podstawowej, będą sukcesywnie zwracane osobom, które dokonały wpłat. W przypadku ww. wpłat dokonanych za pośrednictwem urzędów pocztowych zwrot  nienależnie wpłaconych środków nastąpi po ustaleniu danych osoby wpłacającej. Jednocześnie informujemy rodziców o konieczności dokonania powtórnej wpłaty na konto szkoły:

Bank Spółdzielczy w Chojnicach nr konta: 06  8146  0003   0000  0415  2000  0010    z dopiskiem opłata za   zniszczony podręcznik  (nazwisko ucznia, klasa i nr części podręcznika)

 

 

24-04-2017

Pisemne oświadczenie woli przyjęcia dziecka.