Rozbudzanie pasji artystycznych w I b

W czwartek klasie I b na zajęciach artystycznych gościła artystka malarka p. Wioletta Klugowska, która jest jednocześnie nauczycielem plastyki w naszej szkole. W ciekawy a zarazem przystępny sposób opowiadała o sobie, o swoim zainteresowaniu malarstwem, które później przerodziło się w pasję malowania najczęściej polskich krajobrazów. Wspomniała również, jak wielki wpływ na jej drogę życiową, na jej późniejsze malowanie, miały obrazy wielu wspaniałych artystów, nie tylko polskich., które wyświetliła na ekranie. Ponadto wyjaśniła dzieciom podstawowe pojęcia : Co to jest sztuka, dzieło sztuki, sztaluga, pejzaż, galeria. Zachęcała dzieci do malowania, rysowania. Stwierdziła, że nie ma prac brzydkich tylko każde są inne. Pani Wioletta wyraziła również swoją opinię na temat portretów, które dzieci narysowały wcześniej. Potrafiła powiedzieć nie tylko na temat samych prac, ale również na temat samych uczniów, których oczywiście nie znała, a którzy byli autorami portretów. Zachęcała dzieci do odwiedzania galerii malarstwa i różnego spojrzenia na oglądane dzieła.
To była niesamowita lekcja – tak podsumował krótko wizytę naszego gościa jeden z uczniów klasy.

Komentarze