ŚCIEŻKI EDUKACYJNE CZYLI MOŻLIWOŚCI PLANOWANIA EDUKACJI PO SZKOLE PODSTAWOWEJ

Dnia 27.02.2020r. odbyło się w naszej szkole spotkanie dla rodziców i uczniów z przedstawicielami szkół ponadpodstawowych oraz z doradcą zawodowym z Szkolnego Ośrodka Kariery.
Podczas krótkich prelekcji zapoznaliśmy się z ofertą edukacyjną szkół:
Zespołu Szkół – Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Chojnickich oraz Technikum im. Stefana Bieszka,
Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Andersa, Technikum nr 1, Technikum nr 2, Technikum nr 3 oraz Szkołą Branżową.
Po przedstawieniu ofert pani Alina Urbańska doradca zawodowy z Szok- u z Chojnic dokonała podsumowania ścieżek edukacyjnych oraz opowiedziała na co zwrócić uwagę w procesie rekrutacji.
Po zakończeniu 1 części spotkania pani Daria Jażdżewska omówiła procedury związane z przebiegiem egzaminu dla 8 klasisty.
Dziękujemy zaproszonym gościom oraz rodzicom i uczniom za udział w spotkaniu.

Komentarze