Stołówka

UWAGA   –  ZA OBIADY NA STYCZEŃ wpłacać będzie można dopiero po 1 stycznia 2019 r.

Proszę nie wpłacać przed terminem.

 

Cena obiadu za grudzień-   45 zł

Wpłaty za obiady na m-c  GRUDZIEŃ należy dokonywać bezwzględnie w nieprzekraczającym terminie  do 27 listopada NA KONTO:    

79 8146 0003 0000 0522 2000 0020

 lub do 30 listopada w sekretariacie  II  (pokój 110) u intendentki szkolnej  

 

 

Cena obiadu za listopad 2018 r.

Cena obiadu za październik 2018 r.

 

 

Rezygnacje z obiadów należy zgłaszać do końca bieżącego miesiąca. W razie niedokonania zgłoszenia, odpłatność naliczana będzie na kolejny miesiąc.

Wpłaty należy dokonywać bezwzględnie w nieprzekraczającym terminie wyznaczonym na dany miesiąc, naliczaną z „góry” w ostatnim tygodniu każdego miesiąca na nowy miesiąc.  (tj. na m-c  październik   od 24  września  do 1 października)  najpóźniej do 5 dnia  bieżącego miesiąca po uzgodnieniu z intendentem szkolnym pod nr. tel. 52-39-737-70

 

 

Regulamin korzystania ze stołówki oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Chojnicach

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 7 w Chojnicach

 

Do korzystania ze szkolnej stołówki w siódemce nie trzeba zachęcać. Obiady są tak smaczne jak u mamy. Bez obawy o przesadę można powiedzieć, że takich gołąbków czy potrawki z kurczaka niejedna mama mogłaby paniom kucharkom pozazdrościć. Sława naszej grochówki dotarła aż do ratusza.  Wielu jej amatorów pojawia się na dorocznym festynie ekologicznym.

 

Stołówka jest miejscem czystym, schludnym i przyjaznym dla małych i dużych konsumentów. Czujemy się tu jak w domu. Niejeden z nas zaczyna dzień od pytania: „Co dziś na obiad?” Dziś? Kapuśniaczek. Pycha!

 

REGULAMIN WYDAWANIA OBIADÓW

 

Obiady wydawane są podczas przerw w godz:

o godz.10.25 – Gimnazjum
o godz. 11.30 – Szkoła Podstawowa
o godz. 12.35 – Gimnazjum i Szkoła Podstawowa

 

Klasy oddziałów zerowych i kl. I, II przychodzą na posiłki do stołówki szkolnej wraz z wychowawcą w czasie lekcji.
1. W stołówce na tablicy ogłoszeń wywieszony jest aktualny jadłospis na tydzień.

2. Podczas wydawania obiadów w stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek oraz nauczyciel dyżurujący. Posiłek jest wydawany uczniowi posiadającemu identyfikator.

3. Obiady wydawane są na podstawie listy po uiszczeniu wpłaty na dany miesiąc u intendenta.

4. W przypadku planowanego wyjścia, wycieczki klasy w porze wydawania obiadu, wychowawca klasy zobowiązany jest zgłosić ten fakt przynajmniej jeden dzień wcześniej do intendentki.

5. Podczas pobytu w stołówce uczniowie:

– odzież wierzchnią pozostawiają w szatni

– odnoszą naczynia do okienka

– zachowują się kulturalnie

– pozostawiają czyste stoliki

– po posiłku niezwłocznie opuszczają stołówkę.

6. Zakupu obiadów można dokonać wyłącznie na pełen miesiąc. W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wykupienia obiadów na krótsze terminy, nie krótsze jednak niż jeden tydzień.

7. Odpłatność za przyszły miesiąc pobierana jest do ostatniego dnia mijającego miesiąca.

8. Wszystkie nieobecności (choroby, wycieczki, itp.) prosimy zgłaszać do intendenta do godz. 9.00 pierwszego dnia nieobecności – telefonicznie lub osobiście. Niezgłoszone nieobecności na obiedzie nie będą odliczane. Odlicza się nieobecności powyżej trzech dni ciągłej nieobecności.

9. Zwrot opłaty stanowiącej iloczyn liczby dni nieskorzystania z posiłku i wysokości opłaty za posiłek dokonuje się na koniec miesiąca, w którym przypadły dni nieobecności w formie odpisu z należności za posiłek w następnym miesiącu.

 

Na II piętrze naszej szkoły znalazł przystań szkolny sklepik, w którym można na deser kupić dobry soczek. A na tych, którzy zapomnieli o drugim śniadaniu czekają świeże drożdżówki.