Stołówka

 

INFORMACJA STOŁÓWKA SZKOLNA

 

Wpłaty za obiady na m-c styczeń przyjmujemy po Nowym Roku.  (od 1.01.2020r.)

Proszę nie wpłacać przed terminem.

Cena obiadu na  m-c styczeń i luty  2020 r.  –          90 zł (30,00 zł + 60,00 zł)

NR KONTO:  09 1020 1491 0000 4002 0098 1597

Wpłaty proszę uregulować najpóźniej do  10  stycznia.

 

WZÓR WPŁATY:

adres odbiorcy:

                                 Szkoła Podstawowa Nr 7

  1. Jana Karnowskiego w Chojnicach             
  2. Tuwima 2, 89-600 Chojnice

                               

W tytule przelewu proszę podać

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, KLASĘ ORAZ TYTUŁ WPŁATY.

 

Kontakt  z intendentem szkolnym pod nr. tel. 52-39-737-70.

 

Harmonogram wydawania posiłków

 

Przerwa po 4.lekcji

11.15-11.35

3a, 3b

4b

5a, 5b, 5d, 5e

6e

3b, 3d

4b

5a, 5b, 5d

6b, 6e

3a

4b

5a, 5b, 5d, 5e, 5f

6e

3a, 3c, 3d

4b

5a, 5b, 5d

6e

3a, 3d

4b

5a, 5b, 5d, 5f

6d, 6e

Przerwa po 5.lekcji

12.20-12.40

3c, 3d

4a

5c, 5f

6a, 6c, 6d

3a, 3c

4a

5c, 5e, 5f

6c, 6d

3b, 3c, 3d

4a

5c

6c, 6d

3b

4a

5c, 5e, 5f

6a, 6c, 6d

3b, 3c

4a

5c, 5e

6a, 6c

7a

Przerwa po 6.lekcji

13.25-13.45

6b

7a, 7b, 7c

8a, 8b, 8c, 8d

6a

7a, 7b, 7c

8a, 8b, 8c, 8d

6a, 6b

7a, 7b, 7c

8a, 8b, 8c, 8d

6b

7a, 7b, 7c

8a, 8b, 8c, 8d

6b

7a, 7b, 7c

8a, 8b, 8c, 8d

 

 

 Termin przyjmowania wpłat jest nieprzekraczalny. Wpłaty dokonane po terminie zostaną zwrócone na konto wpłacającego, a tym samym skutkuje to wykreśleniem ucznia z listy obiadowej. Szczególne sytuacje prosimy zgłaszać intendentowi telefonicznie. pod numerem telefonu 52 397 37 70 lub osobiście w sekretariacie szkoły do godz. 14.00.

 

Cena obiadu na m-c grudzień  2019 r. – 45,00 zł

 Wpłaty  przyjmujemy do 10 listopada. Na konto

    09 1020 1491 0000 4002 0098 1597

 

 WZÓR WPŁATY:

adres odbiorcy:    Szkoła Podstawowa Nr 7

im. Jana Karnowskiego w Chojnicach              

Tuwima 2 , 89-600 Chojnice

                                

W tytule przelewu proszę podać  

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, KLASĘ ORAZ TYTUŁ WPŁATY.

 

Kontakt  z intendentem szkolnym pod nr. tel. 52-39-737-70.

 


 

INFORMACJA STOŁÓWKA SZKOLNA

Cena obiadu na m-c listopad  2019 r. –  57,00 zł

 

Wpłaty  przyjmujemy do 10 października.

Na konto  09 1020 1491 0000 4002 0098 1597

Przypominam, że na m-c październik przyjmowaliśmy do 10 września– cena obiadu  za październik –   66 zł

 

             WZÓR WPŁATY:

adres odbiorcy: 

                                 Szkoła Podstawowa Nr 7  Jana Karnowskiego w Chojnicach

Szkoła Podstawowa Nr 7

Jana Karnowskiego w Chojnicach            

 Tuwima 2 , 89-600 Chojnice

                                

W tytule przelewu proszę podać  

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, KLASĘ ORAZ TYTUŁ WPŁATY.

 

Kontakt  z intendentem szkolnym pod nr. tel. 52-39-737-70.

 


 

UWAGA – ZMIANA  Numeru  KONTA !!!

09 1020 1491 0000 4002 0098 1597

Wpłata za obiady dokonywana jest z góry w terminie

do 10 dnia każdego miesiąca na następny miesiąc

na konto szkoły.

 09 1020 1491 0000 4002 0098 1597

 

 Wpłaty proszę regulować dopiero od 1 września.

Cena obiadu za m-c wrzesień 2019 r. – 33,00 zł

 

Na m-c  październik  przyjmujemy też do 10 września – cena obiadu  –   66 zł

 

                    Obiady będą wydawane od 16 września.

 

             WZÓR WPŁATY:

adres odbiorcy: 

                                 Szkoła Podstawowa Nr 7

  1. Jana Karnowskiego w Chojnicach             
  2.      Tuwima 2 , 89-600 Chojnice

                                

W tytule przelewu proszę podać  

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, KLASĘ ORAZ TYTUŁ WPŁATY.

 

Rezygnacje z obiadów należy zgłaszać do końca bieżącego miesiąca. W razie niedokonania zgłoszenia, odpłatność naliczana będzie na kolejny miesiąc.

Wpłaty należy dokonywać bezwzględnie w nieprzekraczającym terminie wyznaczonym na

dany miesiąc, naliczaną z „góry” w ostatnim tygodniu każdego miesiąca na nowy.

 

 

 

 —————————————————————————————————————————————————

Opłatę za  OBIADY  na czerwiec

proszę wpłacić do końca maja.

Cena obiadu   –  36,00 zł

 

 —————————————————————————————————————————————————

 

Cena obiadu za m-c maj  2019 r. –  45,00 zł

(po odliczeniu kwoty (15 zł)

za m-c kwiecień 8,9,24,25,26 kwietnia)

Wpłaty za obiady  NA KONTO  na m-c maj należy dokonywać

 NA KONTO:

79 8146 0003 0000 0522 2000 0020

Lub

sekretariacie  II  (pokój 110) u intendentki szkolnej  

 

 —————————————————————————————————————————————————

 

Cena obiadu za m-c kwiecień  2019 r. –  36,00 zł

Wpłaty za obiady  NA KONTO  na m-c marzec należy dokonywać bezwzględnie w nieprzekraczającym terminie  do 29 marca )

 NA KONTO:    79 8146 0003 0000 0522 2000 0020

Lub

sekretariacie  II  (pokój 110) u intendentki szkolnej  

 

 —————————————————————————————————————————————————

Cena obiadu za m-c marzec  2019 r. –  63,00 zł

 

Wpłaty za obiady  NA KONTO  na m-c marzec należy dokonywać bezwzględnie w nieprzekraczającym terminie  do 28 lutego )

 NA KONTO:  79 8146 0003 0000 0522 2000 0020

Lub

w sekretariacie  II  (pokój 110) u intendentki szkolnej  

——————————————————————————————————————————————————

Cena obiadu za m-c luty  2019 r. –  30,00 zł

Wpłaty za obiady  NA KONTO  na m-c listopad należy dokonywać bezwzględnie w nieprzekraczającym terminie  do 30 stycznia )

 NA KONTO:

79 8146 0003 0000 0522 2000 0020

lub

sekretariacie  II  (pokój 110) u intendentki szkolnej  do 31 stycznia.

 

——————————————————————————————————————————————————

 

UWAGA   – wpłaty za obiady na m-c styczeń przyjmujemy po Nowym Roku. (od 1.01.2019r.)

Proszę nie wpłacać przed terminem.

 Cena obiadu na  m-c styczeń 2019 r. –  66,00 zł

NR KONTO:

79 8146 0003 0000 0522 2000 0020                                

lub

sekretariacie  II  (pokój 110) u intendentki szkolnej najpóźniej do  4 stycznia.

 

——————————————————————————————————————————————————

 

Cena obiadu za grudzień-   45 zł

Wpłaty za obiady na m-c  GRUDZIEŃ należy dokonywać bezwzględnie w nieprzekraczającym terminie  do 27 listopada NA KONTO:    

79 8146 0003 0000 0522 2000 0020

 lub do 30 listopada w sekretariacie  II  (pokój 110) u intendentki szkolnej  

 

Cena obiadu za listopad 2018 r.

Cena obiadu za październik 2018 r.

 

Rezygnacje z obiadów należy zgłaszać do końca bieżącego miesiąca. W razie niedokonania zgłoszenia, odpłatność naliczana będzie na kolejny miesiąc.

Wpłaty należy dokonywać bezwzględnie w nieprzekraczającym terminie wyznaczonym na dany miesiąc, naliczaną z „góry” w ostatnim tygodniu każdego miesiąca na nowy miesiąc.  (tj. na m-c  październik   od 24  września  do 1 października)  najpóźniej do 5 dnia  bieżącego miesiąca po uzgodnieniu z intendentem szkolnym pod nr. tel. 52-39-737-70

 

 

Regulamin korzystania ze stołówki oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Chojnicach

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 7 w Chojnicach

 

Do korzystania ze szkolnej stołówki w siódemce nie trzeba zachęcać. Obiady są tak smaczne jak u mamy. Bez obawy o przesadę można powiedzieć, że takich gołąbków czy potrawki z kurczaka niejedna mama mogłaby paniom kucharkom pozazdrościć. Sława naszej grochówki dotarła aż do ratusza.  Wielu jej amatorów pojawia się na dorocznym festynie ekologicznym.

 

Stołówka jest miejscem czystym, schludnym i przyjaznym dla małych i dużych konsumentów. Czujemy się tu jak w domu. Niejeden z nas zaczyna dzień od pytania: „Co dziś na obiad?” Dziś? Kapuśniaczek. Pycha!

 

REGULAMIN WYDAWANIA OBIADÓW

 

Obiady wydawane są podczas przerw w godz:

o godz.10.25 – Gimnazjum
o godz. 11.30 – Szkoła Podstawowa
o godz. 12.35 – Gimnazjum i Szkoła Podstawowa

 

Klasy oddziałów zerowych i kl. I, II przychodzą na posiłki do stołówki szkolnej wraz z wychowawcą w czasie lekcji.
1. W stołówce na tablicy ogłoszeń wywieszony jest aktualny jadłospis na tydzień.

2. Podczas wydawania obiadów w stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek oraz nauczyciel dyżurujący. Posiłek jest wydawany uczniowi posiadającemu identyfikator.

3. Obiady wydawane są na podstawie listy po uiszczeniu wpłaty na dany miesiąc u intendenta.

4. W przypadku planowanego wyjścia, wycieczki klasy w porze wydawania obiadu, wychowawca klasy zobowiązany jest zgłosić ten fakt przynajmniej jeden dzień wcześniej do intendentki.

5. Podczas pobytu w stołówce uczniowie:

– odzież wierzchnią pozostawiają w szatni

– odnoszą naczynia do okienka

– zachowują się kulturalnie

– pozostawiają czyste stoliki

– po posiłku niezwłocznie opuszczają stołówkę.

6. Zakupu obiadów można dokonać wyłącznie na pełen miesiąc. W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wykupienia obiadów na krótsze terminy, nie krótsze jednak niż jeden tydzień.

7. Odpłatność za przyszły miesiąc pobierana jest do ostatniego dnia mijającego miesiąca.

8. Wszystkie nieobecności (choroby, wycieczki, itp.) prosimy zgłaszać do intendenta do godz. 9.00 pierwszego dnia nieobecności – telefonicznie lub osobiście. Niezgłoszone nieobecności na obiedzie nie będą odliczane. Odlicza się nieobecności powyżej trzech dni ciągłej nieobecności.

9. Zwrot opłaty stanowiącej iloczyn liczby dni nieskorzystania z posiłku i wysokości opłaty za posiłek dokonuje się na koniec miesiąca, w którym przypadły dni nieobecności w formie odpisu z należności za posiłek w następnym miesiącu.

 

Na II piętrze naszej szkoły znalazł przystań szkolny sklepik, w którym można na deser kupić dobry soczek. A na tych, którzy zapomnieli o drugim śniadaniu czekają świeże drożdżówki.