Stołówka

Regulamin korzystania ze stołówki oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Chojnicach

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 7 w Chojnicach

 

Drodzy Rodzice!

Informujemy, że opłatę za obiady można dokonać

Informujemy, że opłaty za obiady można dokonać 

W FORMIE PRZELEWU NA KONTO:

UWAGA !!!   ZMIANA NUMERU BANKOWEGO

79 8146 0003 0000 0522 2000 0020

WZÓR WPŁATY:

adres odbiorcy:

UWAGA !!!  ZMIANA NAZWY SZKOŁY

Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Jana Karnowskiego w Chojnicach

89-600 Chojnice

Tuwima 2

W tytule przelewu proszę podać

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA ,KLASĘ ORAZ TYTUŁ WPŁATY

(opłata za obiad ,miesiąc np. wrzesień 2017)

 

Cena obiadu na m-c czerwiec 2018 r. 

Cena obiadu na  m-c maj  2018 r.

Cena obiadu na  m-c kwiecień 2018 r.

Cena obiadu na  m-c marzec 2018 r.

Cena obiadu na  m-c luty 2018 r.

Cena obiadu na  m-c styczeń  2018 r.

Cena obiadu za m-c grudzień 2017 r. 

Cena obiadu za m-c listopad 2017 r. 

Cena obiadu za m-c październik 2017 r. 

Cena obiadu za  m-c wrzesień 2017 r.

 

 

Do korzystania ze szkolnej stołówki w siódemce nie trzeba zachęcać. Obiady są tak smaczne jak u mamy. Bez obawy o przesadę można powiedzieć, że takich gołąbków czy potrawki z kurczaka niejedna mama mogłaby paniom kucharkom pozazdrościć. Sława naszej grochówki dotarła aż do ratusza.  Wielu jej amatorów pojawia się na dorocznym festynie ekologicznym.

 

Stołówka jest miejscem czystym, schludnym i przyjaznym dla małych i dużych konsumentów. Czujemy się tu jak w domu. Niejeden z nas zaczyna dzień od pytania: „Co dziś na obiad?” Dziś? Kapuśniaczek. Pycha!

 

REGULAMIN WYDAWANIA OBIADÓW

 

Obiady wydawane są podczas przerw w godz:

o godz.10.25 – Gimnazjum
o godz. 11.30 – Szkoła Podstawowa
o godz. 12.35 – Gimnazjum i Szkoła Podstawowa

 

Klasy oddziałów zerowych i kl. I, II przychodzą na posiłki do stołówki szkolnej wraz z wychowawcą w czasie lekcji.
1. W stołówce na tablicy ogłoszeń wywieszony jest aktualny jadłospis na tydzień.

2. Podczas wydawania obiadów w stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek oraz nauczyciel dyżurujący. Posiłek jest wydawany uczniowi posiadającemu identyfikator.

3. Obiady wydawane są na podstawie listy po uiszczeniu wpłaty na dany miesiąc u intendenta.

4. W przypadku planowanego wyjścia, wycieczki klasy w porze wydawania obiadu, wychowawca klasy zobowiązany jest zgłosić ten fakt przynajmniej jeden dzień wcześniej do intendentki.

5. Podczas pobytu w stołówce uczniowie:

– odzież wierzchnią pozostawiają w szatni

– odnoszą naczynia do okienka

– zachowują się kulturalnie

– pozostawiają czyste stoliki

– po posiłku niezwłocznie opuszczają stołówkę.

6. Zakupu obiadów można dokonać wyłącznie na pełen miesiąc. W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wykupienia obiadów na krótsze terminy, nie krótsze jednak niż jeden tydzień.

7. Odpłatność za przyszły miesiąc pobierana jest do ostatniego dnia mijającego miesiąca.

8. Wszystkie nieobecności (choroby, wycieczki, itp.) prosimy zgłaszać do intendenta do godz. 9.00 pierwszego dnia nieobecności – telefonicznie lub osobiście. Niezgłoszone nieobecności na obiedzie nie będą odliczane. Odlicza się nieobecności powyżej trzech dni ciągłej nieobecności.

9. Zwrot opłaty stanowiącej iloczyn liczby dni nieskorzystania z posiłku i wysokości opłaty za posiłek dokonuje się na koniec miesiąca, w którym przypadły dni nieobecności w formie odpisu z należności za posiłek w następnym miesiącu.

 

Na II piętrze naszej szkoły znalazł przystań szkolny sklepik, w którym można na deser kupić dobry soczek. A na tych, którzy zapomnieli o drugim śniadaniu czekają świeże drożdżówki.