Szanowni Rodzice

 

Z uwagi na zmiany w otoczeniu prawnym w szczególności dotyczące ochrony danych osobowych, chcielibyśmy Państwa przygotować na nową formułę ubezpieczeń szkolnych.

W związku z tym, że obowiązująca polisa od wypadków dla dzieci obowiązuje do końca sierpnia, decyzję należy podjąć przed 1 września.

W związku z powyższym w środę 13 czerwca o godz.19.15 na nowej sali gimnastycznej odbędzie się specjalne półgodzinne spotkanie prowadzone przez przedstawiciela firmy ubezpieczeniowej AXA przybliżające nową formułę ubezpieczenia.

Liczymy na Państwa obecność, gdyż bezpieczeństwo dzieci w placówce jest sprawą priorytetową. Wspólnie wypracujemy taki model, aby wszystkie dzieci, przychodząc 1 września do szkoły, były ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków, co służy ogólnemu dobru naszej szkolnej społeczności, którą tworzą: uczniowie, rodzice, dyrektor, nauczyciele oraz personel opiekuńczo-dydaktyczny.

Komentarze