Ubezpieczenie na rok szkolny 2018/2019

Szanowni Rodzice,

Informujemy, że w roku szkolnym 2018/2019  Rada Rodziców wybrała ofertę Ubezpieczenia Uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków  AXA TUIR S.A. poprzez Spółkę Bezpieczny.pl. Ubezpieczenie będzie w Szkole funkcjonowało zarówno w formule imiennej grupowej ( wariant za 32 zł – Szkoła  oraz 30 zł –  dla oddziałów przedszkolnych ) jak i w formule  indywidualnej.

Z  rekomendacją w kierunku samodzielnego zawarcia on-line przez Rodzica. Wynika to z faktu wejścia w życie  25 maja  r.  rozporządzenia UE o ochronie danych 2016/679 (tzw. RODO).  Nie zostaje to bez wpływu na sposób organizacji ubezpieczeń szkolnych.

Rozwiązania technologiczne i systemowe przygotowane przez Portal Bezpieczny.pl zarówno przy zawarciu ubezpieczenia i przy jej obsłudze dają gwarancję rzetelnego respektowania prawodawstwa i odciążają Wszystkich Nas Rodziców oraz Placówkę od wielu czynności i nowych obowiązków  związanych z organizacją  grupowego ubezpieczenia w Szkole.

Tytułem zachęty do samodzielnego zawarcia  poprzez portal  Bezpieczny.pl  Ubezpieczyciel udziela Rodzicom dodatkowego rabatu przy zakupie on-line  przy użyciu  kodu :  20213  –  KOD rabatowy  Opiekuna Szkoły (10%) .

Na portalu  Bezpieczny.pl dostępnych jest 6 wariantów ubezpieczenia
o różnej wysokości składek ( od 28,80 zł do 124,20 zł – już po rabacie ) i sumach ubezpieczenia, który każdy Rodzic może dobrać indywidualnie. W celu dokonania  zakupu ubezpieczenia ze zniżką  skorzystaj z poniższego linku:

 https://bezpieczny.pl/szkola-podstawowa-gimnazjum/20213

lub dziecko do lat 7  ( oddziały Przedszkolne):

https://bezpieczny.pl/przedszkole/20213

Na jednej polisie można ubezpieczyć kilkoro dzieci – bez względu na to do jakiej szkoły chodzą. Użycie kodu  zapewnia opiekę serwisową dedykowanego Opiekuna Szkoły  w sytuacji pytań czy  pomocy w składaniu roszczenia. Rodzic ma też możliwość dokupienia do bazowego ubezpieczenia  opcji w zakresie operacji medycznych ( 658 operacji)  oraz nie spotykany na rynku: Asistansu na wypadek ukąszenia przez kleszcza –  zorganizowanie i pokrycie kosztu wizyty lekarskiej w celu usunięcia kleszcza,  diagnostyka – badanie kleszcza pod kątem boreliozy , pokrycie kosztu antybiotykoterapii. Ważne! W przypadku wyboru  polisy indywidualnej  start ochrony następuje od dnia następnego po opłaceniu składki na pełen rok. Proszę pamiętać, że aktualna polisa chroni dzieci do 31 sierpnia stąd chcąc zachować ciągłość ubezpieczenia w przypadku wybrania opcji indywidualnej należy zawrzeć i opłacić  polisę przed 1 września 2018.

– Warunki ubezpieczenia: https://bezpieczny.pl/dokument/warunki-ubezpieczenia

– Tabela uszczerbków: https://bezpieczny.pl/dokument/tabela-uszczerbku-lub-uszkodzenia-ciala

Opiekun Szkoły z ramienia Bezpieczny.pl:  kontakt  Barbara Matuszek  690  950 555, bmatuszek@bezpieczny.pl,

 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Warunki ubezpieczenia

Ulotka-pszedszkole

Ulotka-szkoła podstawowa

Komentarze