Ubezpieczenie

 

ROK SZKOLNY 2018/19

 

Szanowni Rodzice,

Informujemy, że w roku szkolnym 2018/2019 Rada Rodziców wybrała ofertę ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków  Bezpieczny.pl w ramach  TU AXA Ubezpieczenia TUIR SA.  W formule grupowej szkolnej został wybrany.

wariant  II za 32 zł   – Szkoła  polisa nr 92104914

wariant II za  30 zł – Przedszkole  + zerówka  polisa nr  92104913

ubezpieczenie od 1.09.2018r do 31.08. 2019r

Składka płatna do końca września

Zakres ubezpieczenia:

Suma ubezpieczenia z tyt uszczerbku – 12 tys zł

( 120 zł /1%  – 450 przypadków za które AXA płaci)

Za każdy dzień pobytu z tyt NNW – 20 zł ( nie musi być doba – ale dwie różne daty)

Zwrot kosztów nabycia i naprawy protez i środków pomocniczych do kwoty 1200 zł

( temblaki, stabilizatory, wózki itp. – ważne z zalecenia lekarza i zbieram rachunki z danymi dziecka

Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji w następstwie NNW w tym odbudowa zębów stałych  – do 1200 zł  szkoła, 2000 zł przedszkole + zerówka

( podstawa skierowanie lekarza + rachunki z danymi dziecka)

Zdiagnozowanie poważnego zachorowania – 1000 zł

( 30 dni karencji – 10 jednostek chorobowych- wyłączone choroby przewlekłe i wrodzone)

Pobyt dziecka w szpitalu z tyt. Choroby ( 30 dni karencji – wymagane min. 5 dni w szpitalu) płacą ryczałtowo do 2 razy w roku po 200 zł

Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego – 16 tys zł szkoła, 19 tys –przedszkole + zerówka

Śmierć z tyt NNW – 12 tys zł

Śmierć rodzica  ubezpieczonego z tyt NNW – 2000 zł

Wyczynowe uprawianie sportów w zakresie ubezpieczenia bez zwyżki w składce!

UWAGA!!! Zawarcie ubezpieczenia w formie grupowej zobowiązuje Rodzica zapoznania się z Warunkami Ubezpieczenia dostępnych na stronie szkoły oraz klauzulą informacyjną ( RODO) , do wpłaty składki w Szkole do końca września oraz złożenia podpisu na dokumencie w związku z przetwarzaniem danych dziecka w zakresie zawarcia i obsługi umowy ubezpieczenia – brak zgody rodzica w formie pisemnej na specjalnym druku ( oddzielna lista dla dzieci szkolnych i oddzielna dla przedszkolaków  wraz z zerówką  )  oznacza brak możliwości przystąpienia do grupowego ubezpieczenia w szkole!

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

                                               Opcja Rekomendowana przez Szkołę  – Ubezpieczenie indywidualne na platformie Bezpieczny.pl:

Ubezpieczyciel umożliwia również kupno ubezpieczenia   poprzez portal  Bezpieczny.pl/20213  Ubezpieczyciel udziela Rodzicom dodatkowego rabatu przy zakupie on-line  przy użyciu  kodu :        20213  –  KOD rabatowy  Opiekuna Szkoły (10% zniżki)

Na portalu  Bezpieczny.pl dostępnych jest 6 wariantów ubezpieczenia AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. o różnej wysokości składek ( od 28,80 zł do 124,20 zł – już po rabacie ) i sumach ubezpieczenia, który każdy Rodzic może dobrać indywidualnie. W celu dokonania  zakupu ubezpieczenia ze zniżką  skorzystaj z poniższego linku:

 https://bezpieczny.pl/szkola-podstawowa-gimnazjum/20213

lub  oddziały Przedszkolne:

https://bezpieczny.pl/przedszkole/20213

 

Na jednej polisie można ubezpieczyć kilkoro dzieci – bez względu na to do jakiej szkoły chodzą. Użycie kodu  zapewnia opiekę serwisową dedykowanego Opiekuna Szkoły  w sytuacji pytań czy  pomocy w składaniu roszczenia. Rodzic ma też możliwość dokupienia do bazowego ubezpieczenia  opcji w zakresie operacji medycznych ( 658 operacji – 30 dni karencji)  oraz nie spotykany na rynku: Assistance na wypadek ukąszenia przez kleszcza –  zorganizowanie i pokrycie kosztu wizyty lekarskiej w celu usunięcia kleszcza,  diagnostyka – badanie kleszcza pod kątem boreliozy , pokrycie kosztu antybiotykoterapii.

 

Ważne! W przypadku wyboru  polisy indywidualnej  start ochrony następuje od dnia następnego po opłaceniu składki na pełen rok.

– Warunki ubezpieczenia: https://bezpieczny.pl/dokument/warunki-ubezpieczenia

– Tabela uszczerbków: https://bezpieczny.pl/dokument/tabela-uszczerbku-lub-uszkodzenia-ciala

Opiekun Szkoły z ramienia Bezpieczny.pl: Barbara Polańska-Matuszek  kontakt   690  950 555, bmatuszek@bezpieczny.pl

 

 

skrócony opis ubezpieczenia – PID

warunki ubezpieczenia- OWU

Rodo AXA 

Rodo BPL

ścieżka zgłaszania roszczeń

wniosek o świadczenie