Osiągnięcia Uczniów

ROK SZKOLNY 2019/20

 

KlASY I-III SP

KLASY IV-VII

 

ROK SZKOLNY 2016/17

 

Osiągnięcia uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2016/17

Konkursy – szkoły podstawowej klas 1-3 w roku szkolnym 2016/17

 

ROK SZKOLNY 2015/16

Osiągnięcia uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2015/16

Osiągnięcia uczniów szkoły podstawowej w roku szkolnym 2015/16

Osiągnięcia uczniów szkoły podstawowej klas 1-3 w roku szkolnym 2015/16

 

Uczniowie wyróżnieni szkoły podstawowej  w roku szkolnym 2015/16

Uczniowie wyróżnieni szkoły podstawowej klas 1-3 w roku szkolnym 2015/16

 

 

ROK SZKOLNY 2014/15

Osiągnięcia uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2014/15

Osiągnięcia uczniów szkoły podstawowej w roku szkolnym 2014/15

 

 

ROK SZKOLNY 2013/14

Osiągnięcia uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2013/14

Osiągnięcia uczniów szkoły podstawowej w roku szkolnym 2013/14

Osiągnięcia sportowe uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2013/14

Osiągnięcia sportowe uczniów szkoły podstawowej w roku szkolnym 2013/14

 

 

ROK SZKOLNY 2012/13

Osiągnięcia uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2012/13

Osiągnięcia uczniów szkoły podstawowej w roku szkolnym 2012/13

Osiągnięcia sportowe uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2012/13

Osiągnięcia sportowe uczniów szkoły podstawowej w roku szkolnym 2012/13

 

 

ROK SZKOLNY 2011/12

Osiągnięcia uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2011/12

Osiągnięcia uczniów szkoły podstawowej w roku szkolnym 2011/12

Osiągnięcia sportowe uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2011/12

 

 

ROK SZKOLNY 2010/11

Osiągnięcia uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2010/11

Osiągnięcia uczniów szkoły podstawowej w roku szkolnym 2010/11

Osiągnięcia uczniów klas I-III szkoły podstawowej w roku sdzkolnym 2010/11

 

 

ROK SZKOLNY 2090/10

Osiągnięcia uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2009/10

Osiągnięcia uczniów szkoły podstawowej w roku szkolnym 2009/10

 

 

ROK SZKOLNY 2008/09

Osiągnięcia uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2008/09

Osiągnięcia uczniów szkoły podstawowej w roku szkolnym 2008/09

 

 

ROK SZKOLNY 2007/08

Osiągnięcia uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2007/08

Osiągnięcia uczniów szkoły podstawowej w roku szkolnym 2007/08

 

 

ROK SZKOLNY 2006/07

Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2006/07

Osiągnięcia uczniów szkoły podstawowej nr 7 w latach 1977-2008