Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 7 w Chojnicach

 

Bieżący rok szkolny jest dość trudny z uwagi na panującą sytuację, jednak udało nam się do niej dostosować i przeprowadziliśmy wybory on-line.
W tym roku szkolnym Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole jest Karol Wardyn, jego zastępczynią została Wiktoria Szmyt, natomiast protokolantem został Jan Januszewski. Opracowaliśmy już plan pracy na drugi semestr i o wszystkich naszych działaniach będziemy was informować przy pomocy dziennika elektronicznego. Niestety nasze działania będą trochę ograniczone z uwagi na pandemię, jednak nie zamierzamy się poddawać i będziemy chcieli działać w formie zdalnej, dlatego czekajcie na informacje !!
Pozdrawiamy
Samorząd Uczniowski

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CHOJNICACH W ROKU SZKOLNYM 2020/21


OPIEKUN SU : Łukasz Łysak

LP. ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI UWAGI
1. Organizacja Samorządu Uczniowskiego
• Opracowanie planu pracy
• Wybór zarządu SU
• Przydział zadań i obowiązków
• Organizacja zebrań
wrzesień Opiekun SU
2. Poczta Walentynkowa luty Zarząd SU
3. Dzień Kobiet marzec Opiekun SU i zarząd SU
4. Obchody pierwszego dnia wiosny kwiecień Uczniowie, zarząd SU, opiekun
5. Tydzień sportu – konkurs dla klas maj Opiekun SU i zarząd SU
6. Wizyta fotografa w klasach ósmych. maj Opiekun SU i zarząd SU
7. Pożegnanie absolwentów czerwiec Zarząd SU, opiekunowie SU
8. Organizacja szczęśliwego numerka Cały semestr
9. Korepetycje koleżeńskie Cały semestr

Powyższy plan może ulegać zmianom wynikającym z potrzeb szkoły, społeczności uczniowskiej lub aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

Szczegóły dotyczące planowanych działań będziemy przekazywać uczniom lub wychowawcom przy pomocy e-dziennika.