Zajęcia Pozalekcyjne

 

Oferta kół zainteresowań w Szkole Podstawowej nr 7w Chojnicach w roku szkolnym 2018/2019 I półrocze

 

 

L.p.

Nazwisko i imię Rodzaj zajęć Adresat Termin Godzina Sala
1. Babińska Sylwia Zajęcia rozwijające uzdolnienia 2a wtorek 15.25-16.10 203

2.

Bankert Bartłomiej Kółko programowania

Kółko szachowe

5-8

1-8

środa

środa

17.00-17.45

17.45-18.30

202

202

3.

Bet-Lewińska Joanna Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

Kółko języka polskiego

III gim

III gim.

czwartek

środa

15.50-16.10

15.20-16.10

301

301

 4. Buse Joanna Zajęcia rozwijające. Zajęcia przygotowujące do konkursu biblijnego 6a czwartek 9.45-10.30 417
 5. Brzezńska-Cielepa Ewa Zespół wokalny „Świetlki” 4a, 4b, 5b wtorek 15.20
 6. Czaja-Urowska Emilia Kółko języka angielskiego

Konsultacje

Kółko języka angielskiego

8a

5e

6b

wtorek

środa

czwartek

8.50-9.35

10.40-11.25

8.50-9.35

 7. Dahlke Kinga Zajęcia rozwijające-artystyczne 2d wtorek 14.35-15.20 415
 8. Dalke Michał Kółko historyczne

Zajęcia przygotowujące do egzaminu

8c

IIIA, IIIB

wtorek

poniedziałek

8.50-9.35

15.25-16.10

206

302

 9. Dawid Ewa Kółko fizyczne III A, IIIB czwartek 14.35-15.20 308
 10. Drewek Robert Zajęcia rekreacyjno-sportowe 1b czwartek 12.50-13.35 sala gim.
 11. Dymerska Karolina Zajęcia rozwijające teatralno-taneczne 1e wtorek 8.00-8.45 1
 12. Gładka Ewa Zajęcia przygotowujące do konkursu BRD 6 poniedziałek 16.15-17.30 10
 13. Hinc Iwona Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka niemieckiego 7b poniedziałek 8.00-8.45 310
 14. Hoffmann Monika Szkolne koło wolontariatu

Zajęcia rozwijające z języka angielskiego

7-8, IIIgim.

5b, 8c

wg potrzeb

poniedziałek

 

8c-9.45-10.30

5b-10.4-11.25

 

308a

417

 15. Hope Arleta Zajęcia rozwijające z języka angielskiego 2b wtorek 11.45-12.30 418
 16. Jażdżewska Daria Zajęcia wyrównawcze

Zajęcia wyrównawcze

Kółko chemiczne przygotowujące do konkursu dla klas 8

 

Kółko chemiczne przygotowujące do konkursu dla klas III

 

8

III gim.

8

III gim.

czwartek

piątek

wtorek

poniedziałek

15.25-16.10

14.35-15.20

8.00-8.45

15.25-16.10

305

305

305

305

 17. Jagoda Grażyna Kółko matematyczne

Kółko matematyczne

Zajęcia wyrównawcze

8b

5c

4a, 4d

Poniedziałek

Środa

czwartek

8.00-8.45

13.45-14.30

12.50-13.35

208a

306

212

 18. Jaruszewska Alina Koło teatralne 8a, 8c poniedziałek 16.10-16.55 208/s.1
 19. Kaźmierczak Maria Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Kółko rozwjające

3b

3b

Wtorek

czwartek

10.40-11.25

11.45-12.30

415a

418

 20. Kiedrowicz Grażyna Kółko matematyczne „Przed egzaminem”

Zajęcia wyrównawcze

Zajęcia wyrównawcze

8c, IIID

5d

6a, 6b

poniedziałek

poniedziałek

poniedziałek

15.25-16.10

11.45-12.30

14.35-15.20

306

208a

306

 21. Kin Barbara Zajęcia rozwijające

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

1b

1a, 1b

wtorek

piątek

11.45-12.30

11.45-12.30

418

417

 22. Klinger Marietta Kółko języka ojczystego

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

4e, 4d, 4b, 5d

7c

piątek

środa

 

14.35-15.20

9.45-10.30

 

417

417

 23. Klugowska Violetta Kółko plastyczne 4-8 poniedziałek 16.15-17.00
 24. Kowalska Violetta Zajęcia rozwijające komunikację językową 0 środa 13.00-14.00 gabinet logopedy
 25. Kraszewski Krzysztof Kółko polonistyczne

Kółko polonistyczne

III B

IIIC

środa

środa

8.00-8.45

14.35-15.20

301

302

 26. Krawczyk Anita Kółko matematyczne 4d piątek co 2 tyg. 12.50-13.35 4
 27. Lew Kiedrowski Rafał Kółko muzyczne 4-8 środa 16.15 205
 28. Łabuda Teresa Kółko matematyczne 3a poniedziałek 9.45-10.30 417
 29. Łysak Łukasz Piłka siatkowa 7-8, III gim. piątek 17.00-18.55 nowa sala
 30. Malinowska Agata Pływanie

Gry i zabawy

4-5

5-6

środa

poniedziałek

18.00-19.00

16.00-17.00

pływalnia
 31. Matysiak Agnieszka Zajęcia rozwijające logiczne myślenie 2c środa 10.40-11.25 417
 32. Mroczkowski Jacek Kółko geograficzne SP, gim. poniedziałek 15.25-16.10
 33. Niechwiadowicz Ewelina Kółko haftu matematycznego

Kółko haftu matematycznego

8c

4f

poniedziałek

poniedziałek

8.50-9.35

12.50-13.45

biblioteka
 34. Pastwa Małgorzata Kółko rozwijające zdolności matematyczne

Kółko rozwijające zdolności matematyczne

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

 

8a

5b

4e, 4f

8

5a, 5b

poniedziałek

poniedziałek

wtorek

poniedziałek

piątek

8.50-9.35

9.45-10.30-10.40-11.25

8.00-8.45

9.45-10.30

419

212

212

208

212

 35. Piekarska Barbara Kółko z religii

Caritas

3a

6

wtorek

wtorek

12.50-13.35

14.35-15.20

418

200

 36. Ossowska Irena Zajęcia rozwijające zainteresowania

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

 

zespół dydaktyczno- wyrównawczy z j. polskiego

 

Dyskusyjny Klub Książki – termin:   dla klas

7d

 

 

 

4a,4b

 

 

IV c

 

 

 

IV – VI

Poniedziałek

 

 

Poniedziałek

 

 

 

środa

 

 

 

piątek

14.35-15.20

 

 

 

13.45-14.30

 

 

11:45 – 12:30

 

 

 

9:45 – 10:30

208A

 

301

 37. Pitroch Justyna Zajęcia rozwijające uzdolnienia 1c środa 11.45-12.30 418
 38. Raith Ewa Kółko z biologii

Zajęcia wyrównawcze z przyrody

Zajęcia wyrównawcze z biologii

8, III

4

5

Poniedziałek

Poniedziałek i środa

 

 

poniedziałek

15.25-16.10

12.50-13.35 i 14.35-15.20

 

 

16.15-17.00

307

 

307

 39. Rudnik Patrycja Zajęcia rozwijające z języka polskiego

Kółko teatralne

zajęcia wyrównawcze

7c

4-7

8

wtorek

poniedziałek

poniedziałek

8.00-8.45

15.25-16.10

8.00-8.45

208

1

305

 40. Ks. Skrzyński Paweł Caritas 4, 6 wtorek 14.35-15.20 418
 41. Synak Maria Zajęcia rozwijające- przyrodnicze

Zajęcia rozwijające- przyrodnicze

Zajęcia wyrównawcze

4e

6b

6c

Piątek

Wtorek

piątek

8.00-8.45

13.45-14.30

12.50-13.35

205

 

 

208a

 

 

201

 42. Szmaglińska Bożena Kółko artystyczne 1a wtorek 13.40-14.25 201
 43. Szulc Kamila Koło teatralne-„Czarny teatr” 4-7 poniedziałek 15.25-16.10 1
 44. Tyborska Elżbieta Zajęcia rozwijające, koło biblijne 5 wtorek 15.25-16.10 3
 45. Tyborska Wiesława Koło teatralne 8a, 8c poniedziałek 16.10-16.55 208/ s.1
 46. Ubowska Magdalena Zajęcia rozwijające- kółko muzyczno-plastyczne 1d poniedziałek 13.45-14.30 101
 47. Urowski Wojciech Zajęcia wyrównawczo-dydaktyczne z języka angielskiego

 

Zajęcia wyrównawczo-dydaktyczne z języka angielskiego(przed egzaminem)

 

8c

 

IIIB

środa

 

piątek

8.00-8.45

8.50-9.35 (co 2 tyg)

8.00-8.45

206

 

206

 48. Uske Ewa Zajęcia wyrównawczo-dydaktyczne (przed egzaminem)

 

Zajęcia wyrównawczo-dydaktyczne

 

Zajęcia rozwijające z matematyki

 

Zajęcia rozwijające z matematyki

 

IIIA

7

4a, 4e

6a

Poniedziałek

Czwartek

Poniedziałek

piątek

8.00-8.45

 

 

15.30-16.15

 

 

13.45-14.30

 

 

9.35-10.20

306

306

208a

308a

 49. Wałdoch Aneta Zajęcia wyrównawcze

Zajęcia wyrównawcze

Zajęcia rozwijające

4c

5a

4b

 

wtorek

wtorek

czwartek

11.45-12.30

9.45-10.30

11.45-12.30

309

4

212

 50. Wróblewska Sylwia Zajęcia SKS 4-6 poniedziałek 16.00-17.00
51. Wyrowińska Hanna Zajęcia rozwijające z matematyki

Zajęcia rozwijające z matematyki

Zajęcia rozwijające z matematyki

Zajęcia rozwijające z matematyki

Konsultacje matematyczne

4f

7d

7a,7b

6b

6c

Wtorek

Środa

Środa

Czwartek

czwartek

10.40-11.25

8.00-8.45

14.35-15.20

8.50-9.35

14.35-15.20

 52. Zotów Aleksandra Zajęcia rozwijające z języka angielskiego 4d pątek 12.50-13.35