Uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych

02 października 2017 roku w Szkole Podstawowej numer 7 imienia Jana Karnowskiego w Chojnicach odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych.

Rozpromienionym i podekscytowanym pierwszoklasistom w pięknie udekorowanej sali gimnastycznej towarzyszyli rodzice, dziadkowie i rodzeństwo. Wszystkich zebranych powitała pani dyrektor Aleksandra Mroczkowska. Przypomniała dzieciom, że jako uczniowie tej szkoły są spadkobiercami dziedzictwa Jana Karnowskiego, naszego patrona. Przywołała z tej okazji ważne słowa poety, przyświecające naszej szkole w jej codziennej działalności: „Wychowanie młodego Pomorzanina powinno zataczać trzy kręgi: poznanie rzeczy własnych pomorskich, ogólnopolskich i ogólnoludzkich.”

Zanim nasi najmłodsi uczniowie zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej musieli przedstawić to, czego już się w szkole nauczyli. Wszystkie klasy zaśpiewały razem piosenkę „Pierwszaczek” a następnie zaprezentowały wiersze związane tematycznie z uroczystością ślubowania. Gdy zebrani goście orzekli, że dzieci zdały egzamin znakomicie, nastąpiła tak wyczekiwana przez wszystkich chwila: pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie, po którym pani dyrektor pasowała ich na uczniów magicznym ołówkiem. Dowodem oficjalnej przynależności do społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej nr 7 imienia Jana Karnowskiego w Chojnicach były dyplomy pasowania wręczone dzieciom przez wychowawczynie. Oprócz dyplomów uczniowie otrzymali również drobne upominki.

Nad przebiegiem uroczystości czuwały wychowawczynie klas pierwszych: pani Roma Cajtel, pani Maria Guzelak-Robaszkiewicz, pani Agnieszka Matysiak i pani Marta Podolska. Za przepiękne zdjęcia z uroczystości dziękujemy panu Aleksandrowi Knitterowi.

 

Maria Guzelak-Robaszkiewicz

Komentarze