Wielkie święto naszej szkoły

 

 

Motto:

„Jeśli nie znalazłeś sposobu na zatrzymanie czasu,

pozwól minionym chwilom powrócić we wspomnieniach”

 

Dnia 12 października 20017 roku  w naszej szkole odbyła się wielka i wzruszająca uroczystość z okazji 40-lecia istnienia „ Siódemki’. Apel, na który  tłumnie przybyli goście, poprowadzili: pani  Agata Malinowska i pan Łukasz Łysak, a scenariusz do niego napisała pani Danuta Połom. Całą galę można było  zobaczyć na nowoczesnym telebimie. Uroczystość – Jubileusz Czterdziestolecia Szkoły Podstawowej nr 7 w Chojnicach – utworem „Ta nasza młodość” z repertuaru Piwnicy pod Baranami rozpoczęła nasza absolwentka – Weronika Kowalska, która jest laureatką wielu konkursów o zasięgu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Można było usłyszeć ją na Kwietniowych Spotkaniach z Poezją, Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim oraz na Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej.

Następnie pani dyrektor Aleksandra Mroczkowska gorąco powitała znakomitych gości, między innymi: p. Burmistrza Arseniusza Finstera, p. Edwarda Pietrzyka, p. Wojciecha Rolbieckiego- przedstawiciela Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej pana Aleksandra Mrówczyńskiego; radnych Rady Miasta: p. przewodniczącą Renatę Dąbrąwską i  p. Józefa Skibę; przewodniczącego Komisji Edukacji p. Bogdana Kuffla; Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Kościerzynie p. Joannę Sawczyn; panią wizytator Aleksandrę Łasicką, dyrektora wydziału oświaty p. Janusza Ziarno i p. Grzegorza Czarnowskiego; ks. Proboszcza Tomasza Mońko z Parafii MBF i ks. Proboszcza Jerzego Sikorę z Parafii Królowej Jadwigi; pierwszego dyrektora szkoły pana Józefa Pokrzywnickiego, pana Zbigniewa Gawrońskiego, panią Urszulę Dończyk, p. Reginę Braun, p. Danutę Jasnoch, p. Mirosławę Łapińską, p. Wiesławę Gerke, p. Ryszarda Gierszewskiego, p. Mieczysława Karnowskiego, bratanka Jana Karnowskiego; p. Janinę Kosiedowską i p. Kazimierza Ostrowskiego- przedstawicieli Zrzeszenia Kaszubsko- Pomorskiego; p. Marię Wróblewską, panią dyrektor Wspólnoty Szkół Katolickich Mariannę Ziarno oraz dyrektorów szkół podstawowych: p. Małgorzatę Zakaszewską, Małgorzatę Henszke, Ewę Modrzejewską; pana Prezesa Promocji Regionu Chojnickiego Romana Guzelaka,  p. Bognę Klunder – dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej; dyrektora Chojnickiego Centrum Kultury pana Radosława Krajewicza, przewodniczącą Rady Rodziców panią Barbarę Galikowską, p. Wiktora Lubińskiego- pierwszego przewodniczącego Komitetu Rodzicielskiego.

Pani dyrektor Aleksandra Mroczkowska wszystkim  serdecznie podziękowała za życzliwość, ogromne serce, profesjonalizm, otwartość i  za owocną współpracę.

Zebrani  goście mogli obejrzeć na wielkim telebimie teledysk o naszej szkole. Z inicjatywy nauczycieli: Marii Guzelak- Robaszkiewicz, Rafała Lew- Kiedrowskiego, Kamili Szulc i Iwony Wróblewskiej, przy współudziale uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły, powstał ten film. Pokazuje nam, jak wiele się u nas dzieje.

Pani dyrektor  szczególnie gorąco podziękowała za ogromną pracę i zaangażowanie wszystkim byłym dyrektorom i wicedyrektorom naszej „Siódemki’. A byli to:

dyrektor pan Józef Pokrzywnicki, wicedyrektorzy: p. Zbigniew Stoltman, p. Zbigniew Gawroński; dyrektor p. Urszula Dończyk, wicedyrektorzy: p. Zbigniew Gawroński, p. Teresa Przybylska, później pani Regina Braun;  dyrektor p. Regina Braun, wicedyrektorzy: p. Danuta Jasnoch i p.Mirosława Łapińska; dyrektor p. Wiesława Gerke, wicedyrektorzy: p. Aleksandra Mroczkowska i p. Alina Jaruszewska.

Obecnie dyrektorem jest pani Aleksandra Mroczkowska, a wicedyrektorami: p. Alina Jaruszewska oraz p. Kamila Szulc.

Ta data na święto naszej szkoły została wybrana ze względu na zbliżający się Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji pani dyrektor szczególnie pogratulowała Nagrody Dyrektora, o wręczenie której  poprosiła pana Burmistrza Arseniusza Finstera.

Otrzymali je pracownicy szkoły:  p. Danuta Babińska, p. Maria Czarnowska, p. Tadeusz Czarnowski, p. Maria Kruth, p. Joanna. Moczadło, p. Daria Neubauer, p. Mirosława Olter, p..Tadeusz Sagan, p. Anita Szyca.

Nauczyciele: p. Bartłomiej Bankiert, p. Alina Jaruszewska, p. Agata Malinowska, p. Danuta Połom, p. Patrycja Rudnik, p. Ewa Raith, p. Marzena Stolp, p. Kamila Szulc, p. Maria Synak, p. Elżbieta Tyborska, p. Wojciech Urowski, p. Ewa Uske, p. Iwona Wróblewska.

Pani dyrektor pogratulowała też Nagrody Burmistrza pani Joannie Buse i panu Rafałowi Lew- Kiedrowskiemu, a Srebrnych Medali za Długoletnią Służbę : pani Ewie Raith, pani Grażynie Jagodzie i pani Małgorzacie Pastwie.

Następnie głos zabrali niektórzy z zaproszonych gości, którzy ze wzruszeniem wspominali chwile przeżyte w „ Siódemce’’ oraz podziękowali za współpracę przez długie lata na wielu płaszczyznach, wręczono kwiaty i upominki.

A przygotowania do tej uroczystości rozpoczęły się dawno temu. Społeczność szkolna została uwieczniona na pamiątkowym zdjęciu symboliczną siódemką. Powstały plakaty, a dla gości pamiątkowe zakładki zaprojektowane przez naszą absolwentkę- Monikę Małkowską.

W części artystycznej, którą przygotowali absolwenci „ Siódemki’ i  uczniowie, postanowiono wybrać się w podróż po dawnych czasach i powspominać, jak to u nas bywało przez te czterdzieści minionych lat…, oczywiście z przymrużeniem oka. Na zakończenie akademii wspólnie zaśpiewano piosenkę z repertuaru Maryli Rodowicz „ Ale to już było’’. Wszyscy uczestnicy uroczystości zostali też zaproszeni na słodki poczęstunek- smakołyki upieczone przez rodziców uczniów- oraz na oglądanie wystaw na szkolnych korytarzach.

To był bardzo udany dzień. Życzymy naszej „ Siódemce’ jeszcze wielu takich jubileuszy!

 

Marietta Klinger

 

 

zobacz teledysk

Komentarze