Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia:

6.30 – 8.00 Schodzenie się dzieci, swobodne zabawy z kącikach zainteresowań.

8.00 – 8.30 Poranne ćwiczenia gimnastyczne, powtórzenie wiadomości z poprzednich zajęć, poranna toaleta.

8.30 – 9.00 Śniadanie.

9.00 – 10.00 Zajęcia dydaktyczne według podstawy programowej.

10.00 – 11.00 II Śniadanie. Wyjście na spacer. Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. Ćwiczenia gimnastyczne.

11.00 – 12.00 Zabawy dowolne w wybranych kącikach zainteresowań.

12.00 – 12.30 Obiad. Odpoczynek po posiłku, czytanie bajek.

12.30 – 13.00 Podsumowanie wiadomości, zabawy kołowe z muzyką.

13.00 – 16.30 Zabawy taneczne i ruchowe, gry dydaktyczne, wspólne zabawy z nauczycielem mające na celu integrację grupy. Podwieczorek.  Zabawy swobodne. Rozchodzenie się dzieci.