Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia:

6.30 – 8.00 Schodzenie się dzieci do oddziału przedszkolnego, zabawy służące realizacji zainteresowań dzieci.

8.00 – 13.00 Realizacja podstawy programowej.

8.00 – 8.30 Czynności higieniczne , przygotowanie do śniadania.

8.30 – 9.00 Śniadanie.

8.00 – 12.00 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą (kierowane) oraz niekierowane. Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy i zajęcia ruchowe, zabawy w języku obcym nowożytnym przygotowującym dzieci do posługiwania się tym językiem. Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe.

12.00 – 12.30 Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu. Obiad.

12.30 – 13.00 Relaksacja, odpoczynek, praca indywidualna, gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne służące realizacji programu wychowania przedszkolnego.

13.00 – 14.00 Zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat, zabawy w kącikach zainteresowań, prace nauczyciela o charakterze obserwacyjnym. Zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe.

14.00 – 14.30 Czynności porządkowe i samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.

14.30 – 16.30 Zabawy zorganizowane lub dowolne z inicjatywy dzieci, zabawy i gry edukacyjne i planszowe przy stolikach z małym zespołem, układanie puzzli, ćwiczenia grafomotoryczne, prace porządkowe w sali, rozchodzenie się dzieci.