zajęcia pozalekcyjne-klasy I-III SP

Oferta kół zainteresowań w Szkole Podstawowej nr 7w Chojnicach w roku szkolnym 2017/2018

 I półrocze

 

Lp. Imię i nazwisko Rodzaj zajęć Adresat Termin Godzina Sala
1 Dorota Pestka Kółko polonistyczno-ortograficzne 3d środa 10.55-11.40 417
2 Justyna Pitroch Kółko polonistyczne 2b poniedziałek 12.00-12.25 415
3 Barbara Kin Zajęcia rozwijające 3c piątek 12.00-12.45 417
4 Teresa Łabuda

 

Kółko matematyczne 2a poniedziałek 9.50-10.35 415
5 Magdalena Ubowska

 

Zajęcia wyrównawcze 3b poniedziałek 15.25-16.10 100
6 Bożena Szmaglińska Kółko matematyczne 3e poniedziałek 14.35-15.20 201(co 2 tyg.)
7 Bożena Szmaglińska Kółko przyrodnicze 3e poniedziałek 14.35-15.20 201(co 2 tyg.)
8 Maria Guzelak-Robaszkiewicz Zajęcia artystyczne 1b piątek 8.55-9.40 417
9 Roma Cajtel

 

Zajęcia wyrównawcze 1a poniedziałek 15.25-16.10 101
 

10

 

Agnieszka Matysiak

 

 

Zajęcia rozwijające logiczne myślenie

 

1c

 

poniedziałek

 

12.00-12.45

 

417