zajęcia pozalekcyjne-klasy IV-VII SP

Zajęcia pozalekcyjne II semestr

klasy IV-VII SP

Lp. Imię i nazwisko Rodzaj zajęć Adresat Termin Godzina Sala
1 Anita Krawczyk kółko plastyczne 5b wtorek 10.55-11.40 412
2 Danuta Połom kółko polonistyczne 6a, 6b wtorek 14.35-15.20 208a
3 Danuta Połom

Patrycja Rudnik

kółko teatralne 4-6 środa 14.35-15.20 1
4 Wiesława Tyborska konsultacje-język polski 4d czwartek 13.45-14.30 304
5 Wiesława Tyborska konsultacje-język polski 4c środa 12.00-12.45 212
6 Hanna Wyrowińska zajęcia wyrównawcze z matematyki 6b środa 8.00-8.45 208a
7 Hanna Wyrowińska zajęcia wyrównawcze z matematyki 5b, 5c czwartek 8.55-9.40 4
8 Ewa Uske zajęcia rozwijające z matematyki 5a poniedziałek 12.00-12.45 308
 

9

Grażyna Kiedrowicz zajęcia rozwijające z matematyki  

4d

 

czwartek

 

13.45-14.30

 

304

10 Ewa Mindykowska gry i zabawy ruchowe 4 środa 16.15-17.00 sala gim.
11 Magdalena Zabrocka kółko języka angielskiego 4a czwartek 13.45-14.30 4
12 Emilia Czaja-Urowska kółko języka angielskiego 5b piątek 13.45-14.30 419
13 Grażyna Jagoda kółko matematyczne 7b czwartek 15.30-16.15 201
14 Ewa Raith kółko biologiczne 7 wtorek 14.35-15.20 307
15 Marietta Klinger kółko języka polskiego 4d piątek 9.50-10.35 417
16 Bartłomiej Bankert kółko programowania 4-7 wtorek 16.00-16.45 202
17 Bartłomiej Bankert kółko szachowe 4-7 wtorek 16.45-17.30 202
18 Ewa Brzezińska-Cielepa zespół ŚWIETLIKI 3-6 wtorek 14.35-15.20 świetlica
19 Ewa Brzezińska-Cielepa kółko gitarowe 3-4 wtorek 14.55 świetlica
 

20

Aleksandra Zotów kółko języka angielskiego 5b wtorek 9.50-10.35 206
21 Iwona Masiak kółko języka niemieckiego 7c wtorek 15.25-16.10 309
22 Ewelina Niechwiadowicz kółko haftu matematycznego 4c, 7c środa 4c-12.00

7c-8.55

biblioteka
 

23

 

Magdalena Zabrocka

 

kółko języka angielskiego

 

7a

 

środa

 

14.35-15.20

 

4

24 Daria Jażdżewska kółko chemiczne 7 czwartek 15.25-16.10 305
25 Monika Hoffmann konsultacje-język angielski 7c środa 8.55-9.40 309
26 Monika Hoffmann kółko z języka angielskiego 4b,4d piątek 10.55-11.40 417
27 Monika Hoffmann Szkolne Koło Wolontariatu 7 spotkania cykliczne 310
28 Monika Hoffmann konsultacje-język angielski 6c czwartek 15.25-16.10 310
29 Rafał Lew Kiedrowski kółko muzyczne wtorek 15.25-16.10 205
30 Patrycja Rudnik kółko języka polskiego wtorek 14.35-15.20
31 Joanna Buse zajęcia przygotowujące do konkursu biblijnego czwartek 8.00-8.45 310
32 Kamila Szulc kółko teatralne 5a wtorek 14.30-15.20 205
33 Michał Dalke kółko historyczne 7a, 7c środa 15.25-16.10 302
34 Małgorzata Pastwa zajęcia wyrównawcze z matematyki 4a, 4b, 4e wtorek 13.40-14.30 208