zajęcia pozalekcyjne oddziały gimnazjalne II-III

Oferta kół zainteresowań w Gimnazjum nr 3 w Chojnicach w roku szkolnym 2017/2018 II półrocze

 

L.p. Nazwisko i imię Rodzaj zajęć Adresat Termin Godzina Sala
1. Bankert Bartłomiej Koło programowania

 

II-III

 

poniedziałek (od kwietnia) 16.10-16.55 202

 

2. Dalke Michał Koło przygotowujące do egzaminu z historii IIID wtorek 13.45-14.30 301

 

3. Dalke Michał Koło przygotowujące do egzaminu z historii IIIA, IIIB wtorek 14.35-15.20 301

 

4. Dalke Michał Koło historyczne

 

IIB środa 15.25-16.10 302
5. Dawid Ewa Koło fizyczne IIID wtorek 13.45-14.30 308

 

6. Ks. Paweł Skrzyński Szkolne Koło Caritas II-III środa 15.25-16.10 3

 

7. Hinc Iwona

Hoffmann Monika

Szkolne Koło Wolontariatu „Pomagam, bo chcę”

 

II-III

 

wg potrzeb

 

8. Jażdżewska Daria Koło chemiczne

 

II czwartek 15.25-16.10 305
9. Jaruszewska Alina

Tyborska Wiesława

Koło teatralne (innowacja dla klas III)

 

IIIA, IIIB, VIIa, VIIc 14.35-16.10 304
10. Kraszewski Krzysztof Koło kabaretowe IIB, IIC środa 15.25-16.10 300

 

11. Kraszewski Krzysztof Koło polonistyczne IIID środa 8.00-8.45

 

300

 

12. Lew Kiedrowski Rafał Koło muzyczne

 

I-III wtorek 15.25-16.10 205
13. Mroczkowski Jacek Koło geograficzne

 

II-III poniedziałek 14.35-15.20 303

 

14. Raith Ewa Koło biologiczne

 

II-III wtorek 14.35-15.20

 

307
15. Stolp Marzena Koło przygotowujące do egzaminu gimn. z hist. i wos

 

IIIC wtorek 15.25-16.10

 

302

 

16. Bet-Lewińska Joanna Koło polonistyczne

 

IIA poniedziałek 8.00-8.45

 

301
17. Urowski Wojciech Koło English Club IIB czwartek 12.55-13.40

 

300