zajęcia pozalekcyjne oddział gimnazjalny III

Oferta kół zainteresowań w Gimnazjum nr 3 w Chojnicach w roku szkolnym 2018/2019 I półrocze

…dostępna wkrótce