Zapraszamy do wzięcia udziału w Szkolnym Konkursie Plastycznym

Zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież szkoły do wzięcia udziału w

Szkolnym Konkursie Plastycznym pod hasłem: Anioły księdza Jana Twardowskiego

Bezpośrednią inspiracją do wykonania pracy mogą być utwory poetyckie ks. Jana Twardowskiego, malarstwo średniowiecza, obrazy Giotta di Bondone czy twórczość malarska współczesnych malarzy polskich.

Prace mogą być wykonane na płaszczyźnie lub przestrzennie, w różnych technikach plastycznych (malarstwo, rysunek, relief, kolaż, witraż, pastel, monotypia, kolografia, masa solna i inne). Format dowolny.

Prace należy wykonać do 1 maja br. Wszystkie nagrodzone prace zostaną wyeksponowane w przestrzeni szkolnej podczas Tygodnia z Janem Karnowskim.

Zachęcamy do udziału w konkursie z nagrodami.

Bez nazwy1

 

 

Komentarze