Żegnamy Panią Reginę Braun.

… naj­bar­dziej kocha­my tych ludzi, te spra­wy i te rzeczy, od których bieg życia każe nam od­chodzić – nieraz na zawsze
– Marek Hłasko

 

Z ogromnym smutkiem i żalem żegnamy bliską naszym sercom, wieloletnią  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jana Karnowskiego w Chojnicach, Panią Reginę Braun.

Nieoczekiwana i przedwczesna śmierć zawsze jest – dla tych, którzy zostają – trudnym  i bolesnym doświadczeniem, na które nie jesteśmy przygotowani.

Dziś nasze współczucie okazujemy  wszystkim, których ta śmierć dotknęła, łącząc się w smutku, żalu  i  modlitwie.

 

W latach 1988-1990 Pani Dyrektor Regina Braun piastowała funkcję wicedyrektora szkoły, od 1990 roku była Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 7 w Chojnicach. W roku 1999, gdy weszła reforma powołująca gimnazja, została Dyrektorem Zespołu Szkół nr 7 w Chojnicach, w skład którego wchodziła Szkoła Podstawowa nr 7 i Gimnazjum nr 3 w Chojnicach. Tę funkcję pełniła do 2006 roku.

We wspomnieniach współpracowników pozostanie ciepłym, niezwykle kompetentnym i dbającym o dobro ogółu Dyrektorem. Była wzorem dla wielu nauczycieli, których otaczała opieką, wspierała, okazywała serce i zrozumienie.

Pogrążonej w żalu Rodzinie i bliskim, szczere kondolencje składa dyrekcja, grono pedagogiczne i wszyscy pracownicy szkoły.

Braun142

Komentarze